88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРИЕМ

Училищен план-прием
на 88.СУ "Димитър Попниколов"
за учебната 2019/2010г. приет на Педагогически съвет с Протокол №4/15.03.2019г.
и утвърден със Заповед № 1078/18.03.2019г.

1. Брой паралелки

  • I клас-6 паралелки

  • V клас - 6 паралелки

2. Брой места в паралелките

  • I клас-24 ученици в паралелка- общо 144 места

  • V клас- 26 ученици в паралелка -общо 156 места

3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден

  • първи

  • втори

  • трети

  • четвърти


На вниманието на родителите на бъдещи първокласници!
Информация за правилата и дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година ще бъде публикувана в рубриката "Прием" след 15 март 2019г.

88.СУ "Димитър Попниколов" организира " Дни на отворените врати" на 20 и 21, 25 и 26 март 2019г. от 18 часа.
На срещите ще отговорим на въпросите Ви, ще Ви помогнем да направите най-добрия избор за образованието на Вашето дете.

За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружениe за Европейски образователни инициативи
предлага   възможност за обучение в паралелка с изучаване на  НЕМСКИ ЕЗИК.
Учениците ще се обучават по  учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, Математика и Информационни технологии.
Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение.
Сдружението за
Европейски образователни инициативи предлага  300 часа годишно
(по два часа всеки ден).
Таксата се внася по банкова сметка на сдружението.
Нашата цел е да подготвим децата  в края на IV и VІІ клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира нивото на владеене на езика – „Гьоте институт”.
Отлични преподаватели със солидна подготовка.
Индивидуален подход базиран на обучение в малки групи.
Съвременна методика, чрез която децата обогатяват своя речников запас, упражняват граматика, развиват логическото си  мислене и общата си култура.
Допълнителна подготовка със задачи тип PISA и PIRLS
Летни езикови програми    
    Повече информация може да намерите на сайта на
Сдружение за
Европейски образователни инициативи
    http://aieis.comНазад към съдържанието | Назад към главното меню