88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРИЕМ

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Родителската среща за  първи клас за учебна 2019/2020г. ще се проведе на 11.09.2019 г. от 18.00 часа.
Слънчево лято!
Списъци на учениците от първи клас за учебна 2019/2020г. по паралелки:


Ia клас     Iб клас      Iв клас     Iг клас     Iд клас      Ie клас

88.СУ "Димитър Попниколов"
обявява
след трето класиране 8 свободни места за ученици в първи клас за учебна 2019/2020г.
Попълване на свободните места от 21.006.2019г. до 13.09.2019г.
Уважаеми родители на седмокласници,

88.СУ "Димитър Попниколов" предлага за учебната 2019/2020 г.
прием на ученици след завършено основно образование в една паралелка - профил "Чужд език" -26 ученици,
с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език -руски.

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

Актуална информация дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2019/ 2020 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН)
на сайта на РУО София-град.СВОБОДНИ МЕСТА ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП
за учебната 2019/2020 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 5 КЛАС
за учебната 2019/2020 година

Училищен план-прием
на 88.СУ "Димитър Попниколов"
за учебната 2019/20
20г. приет на Педагогически съвет с Протокол №4/15.03.2019г.
и утвърден със Заповед № 1078/18.03.2019г.

1. Брой паралелки

 • I клас-6 паралелки

 • V клас - 6 паралелки

2. Брой места в паралелките

 • I клас-24 ученици в паралелка- общо 144 места

 • V клас- 26 ученици в паралелка -общо 156 места

3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден

 • първи

 • втори

 • трети

 • четвърти

Прием в първи клас

Уважаеми родители!

Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.
Учениците в първи клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена подготовка и допълнителна подготовка

Разширена подготовка с избираеми учебни часове:
Български език и литература 1час;
Английски език 2ч.;
За ученици, които ще изучават немски език в групи за извънкласна дейност, избираемите часове са Български език и литература - 1час, Математика-1час, Информационни технологии-1час.
Допълнителна подготовка с факултативни часове:

 • Математика 1час и Информационни технологии 1час;

 • Технологии и предприемачество 1 час и Информационни технологии 1 час;

 • Хореография 2 часа;

 • Изобразително изкуство 2 часа;

За учениците от всички паралелки

 • Физическо възпитание и спорт-плуване


ВАЖНО!
Подаване на заявление от родителите за прием в първи клас - от 15 април до 15 май 2019г. от 8.00 до 18.00 часа
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране - на 3 юни 2019г. в 17.00 часа
Записване на учениците, приети на първо класиране от 4 юни до 6 юни 2019г./включително/
На 4, 5 и 6 юни ще се проведе среща с бъдещите първокласници/по предварително обявен график/
На 6 юни 2019г. в 18.00 часа се обявяват незаетите места за второ класиране
Пълният график с дейности може да намерите по-долу

Необходими документи:
1. Заявление /по образец/;
2. Оригинал на удостоверение за промяна на настоящ/постоянен адрес
на детето, издаден от районната администрация
3. Други документи, доказващи декларирани в заявлението обстоятелства според Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
4. Копие от акт за раждане/за сверяване на необходимата информация/

Важна информация:
Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
График на дейности за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020г.
Прилежащ район на 88.СУ
Заявление от родител за прием в първи клас
Заявление за прием в първи клас за ученици, които ще изучават немски език


За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружениe за Европейски образователни инициативи
предлага   възможност за обучение в паралелка с изучаване на  НЕМСКИ ЕЗИК.
Учениците ще се обучават по  учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, Математика и Информационни технологии.
Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение
, като извънкласна дейност.
Сдружението за
Европейски образователни инициативи предлага  300 часа годишно
(по два часа всеки ден).
Таксата се внася по банкова сметка на сдружението.
Нашата цел е да подготвим децата  в края на IV и VІІ клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира нивото на владеене на езика – „Гьоте институт”.
Отлични преподаватели със солидна подготовка.
Индивидуален подход базиран на обучение в малки групи.
Съвременна методика, чрез която децата обогатяват своя речников запас, упражняват граматика, развиват логическото си  мислене и общата си култура.
Допълнителна подготовка със задачи тип PISA и PIRLS
Летни езикови програми    
    Повече информация може да намерите на сайта на
Сдружение за
Европейски образователни инициативи
    http://aieis.com
Прием в пети клас
Уважаеми родители!

Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в пети клас за учебната 2019/2020 г.
Учениците в пети клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена подготовка и допълнителна подготовка

Предлагаме в часовете за разширена подготовка /ИУЧ/-2,5 часа следните варианти:

 • Английски език - 2,5 часа;

 • Испански/Руски език - 1,5 часа и Информационни технологии - 1час;

 • Испански/Руски език - 1,5 часа и Информационни технологии - 1час; ФУЧ- Хореография - 2часа;

 • Математика -1,5 часа и Информационни технологии - 1час;

 • Испански език - 1,5 часа и Изобразително изкуство -1час; ФУЧ- Изобразително изкуство- 1 час.

Допълнителна подготовка(ФУЧ- сборна група):

 • ФВС-плуване - 2часа.

Заявление за прием в пети класНазад към съдържанието | Назад към главното меню