88SU

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРИЕМ


Свободни места за прием на ученици

в 88
.СУ " Димитър Попниколов" за учебната 2017/2018 г. към 3.01.2018г.-тукКритерии за прием на ученици в 5.клас за
учебната 2017-2018 година


Училищен план-прием на 88. СУ " Димитър Попниколов" за учебната 2017/2018 година, утвърден
със Заповед № 1183/27.03.2017г.


1. Брой паралелки:

 • I клас- 6 паралелки

 • V клас- 6 паралелки

2. Брой места в паралелките:

 • I клас- 144 места

 • V клас- 156 места

3. Брой свободни места

4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи;

 • втори;

 • трети;

 • четвърти.


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За учебната 2017/ 2018 година 88. СУ „Димитър Попниколов” ще приеме 144 ученици в първи клас, в шест паралелки.
Учениците ще се обучават по учебен план, който осигурява общообразователна подготовка на нивото на европейското образование.
В изпълнение на стратегията на училището, предлагаме разширена подготовка по:
 английски език - 2 часа и
 информационни технологии - 1 час.
За осигуряване на развитие на компетентностите на учениците в часовете за допълнителна подготовка, учениците имат възможност да се обучават по:

 • математика

 • български език и литература

 • изобразително изкуство

 • хореография

 • технологии и предприемачество

 • физическо възпитание и спорт - плуване

С цел постигане на позитивна среда за обучение и развитие на уменията и компетентностите на децата разпределението в паралелки ще се извърши след провеждане на среща с бъдещите първокласници в периода 5 - 7 юни, 2017 г., по  предварително обявен график.

Допълнителни критерии за прием в първи клас

Критерии за прием в първи клас в 88. СУ

График на дейностите съгласно Система за прием в първи клас

Заявление за прием в първи клас за учебната 2017/2018 година


Карта на определената за прилежаща към училището територия


За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружениe за Европейски образователни инициативи
предлага   възможност за обучение в паралелка с изучаване на  НЕМСКИ ЕЗИК.
Учениците ще се обучават по  учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, Математика и Информационни технологии.
Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение.
Сдружението за
Европейски образователни инициативи предлага  300 часа годишно
(по два часа всеки ден).
Таксата се внася по банкова сметка на сдружението.
Нашата цел е да подготвим децата  в края на IV и VІІ клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира нивото на владеене на езика – „Гьоте институт”.
Отлични преподаватели със солидна подготовка.
Индивидуален подход базиран на обучение в малки групи.
Съвременна методика, чрез която децата обогатяват своя речников запас, упражняват граматика, развиват логическото си  мислене и общата си култура.
Допълнителна подготовка със задачи тип PISA и PIRLS
Летни езикови програми    
    Повече информация може да намерите на сайта на
Сдружение за
Европейски образователни инициативи
    http://aieis.com


Заявление за I клас /образец за паралелка с изучаване на НЕ/ - учебна 2017/2018 година


Прием на деца за подготвителна група
За учебната 2017/2018 година 88.СУ"Димитър Попниколов" ще приема деца в подготвителна група за 6 годишни деца.
/заявление по образец и акт за раждане/.
Подаване на документи от 24 април 2017г от 8.00 до 18.00часа.
Заявлението се попълва на място. При подаването му е необходимо представяне за сверка на личната карта на единия родител и акта за раждане на детето.
Приемът ще се осъществи по график с дейности.
Прием в V клас за учебната 2017/ 2018 година

88. СУ планира да осъществи прием на ученици в пети клас в 6 паралелки-156 места.
Свободните места за кандидатстване (към 30.03.2017г.) са 12.


За обучението на ученици, в часовете за разширена подготовка , училището предлага следните възможности :
1. Една паралелка с избираеми часове-2,5 часа Испанки език или Руски език.
2. Една паралелка с избираеми часове-1,5 часа Испански език или Руски език и 1 час Български език и литература.
3. Една паралелка с избираеми часове-1,5 часа Изобразително изкуство и 1 час Български език и литература
4.
Една паралелка с избираеми часове-1,5 часа Хореография и 1 час Български език и литература.
5. Две паралелки с избираеми часове-1,5 часа Математика и 1 час Информационни технологии.

Условия и критерии за кандидатстване ще бъдат достъпни след 15 юни (тук).

За учебната 2017/2018 година 88.СУ предлага:
 Прием на ученици след завършен VII клас
На основание Наредба №10/1.09.2016г.  на МОН  
Една паралелка - профил „Чужд език“ с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети:

 • Английски език;

 • Втори чужд език-испански;

Една паралелка -профил „Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети:

 • Английски език;

 • География и икономика.


Прием на ученици след завършен VIII клас
Една непрофилирана паралелка с изучаване в часовете за задължително избираема подготовка: (английски език, български език и литература, информационни технологии, география и икономика и др.)

График на дейностите по прием на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018г.в 88.СУ

График на дейностите по прием на ученици след завършен VIII клас за учебната 2017/2018г. в 88.СУ


Назад към съдържанието | Назад към главното меню