88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРИЕМ


Прием 2018-2019 учебна година
първи клас

Уважаеми родители,
предлагаме на Вашето внимание информация за прием в първи клас
 за учебната 2018 – 2019 година.

1 Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища  територията на Столична община/приета с  Решение №83 по Протокол №48 от 22.02. 2018 г. на Столичен общински съвет/

2. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018 – 2019 година.

3. Прилежащ район на 88. СУ”Димитър Попниколов”

4. Заявление за прием в първи клас за учебната 2018 – 2019 година/може да изтег
лите тук след 30.03.2018 г./


88.училище предоставя възможност на родителите на бъдещите първокласници да посетят училището,  да  се запознаят с условията на обучение и да получат допълнителна информация във времето на „ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” на 28, 29 и 30 март  от 18 до 20 часа.


Информация за училищния план-прием ще бъде публикувана на 23 март с решение на Педагогическия съвет на 88.СУ
Прием на деца
за подготвителна група

 За учебната 2018/2019г. 88.СУ "Димитър Попниколов" ще приема шестгодишни деца в подготвителна група.
Приемът се извършва при спазване на условията и реда, определени в Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
От 19 март 2018г. всеки родител, желаещ да запише детето си в подготвителната група на 88.СУ следва да направи регистрация по електронен път като предварително се запознава с начина на регистриране в сайта
https://www.kg.sofia.bg


Свободни места за прием на ученици
в 88
.СУ " Димитър Попниколов" за учебната 2017/2018 г. към 3.01.2018г.-тук

За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружениe за Европейски образователни инициативи
предлага   възможност за обучение в паралелка с изучаване на  НЕМСКИ ЕЗИК.
Учениците ще се обучават по  учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, Математика и Информационни технологии.
Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение.
Сдружението за
Европейски образователни инициативи предлага  300 часа годишно
(по два часа всеки ден).
Таксата се внася по банкова сметка на сдружението.
Нашата цел е да подготвим децата  в края на IV и VІІ клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира нивото на владеене на езика – „Гьоте институт”.
Отлични преподаватели със солидна подготовка.
Индивидуален подход базиран на обучение в малки групи.
Съвременна методика, чрез която децата обогатяват своя речников запас, упражняват граматика, развиват логическото си  мислене и общата си култура.
Допълнителна подготовка със задачи тип PISA и PIRLS
Летни езикови програми    
    Повече информация може да намерите на сайта на
Сдружение за
Европейски образователни инициативи
    http://aieis.com 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню