88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ДОБРИ ПРАКТИКИ

През месец ноември в Мадрид се проведе семинар  на eTwinning за учители, под надслов " Участвай, действай, промени!". Госпожа Лилова, учител по испански език в 88.СУ,  е сред  тримата представители на България. На събитието присъстват педагози от 14 европейски държави. Тяхната задача бе да търсят възможности за промяна в образователната система от гледна точка на актуалните проблеми на съвременното общество.

На 18 и 19 октомври 2018г. в нашето училище се провеждат мероприятия, с които отбелязваме Европейската седмица на програмирането. В тези два дни под ръководството на г-жа Любенова и г-жа Чакалова ученици от прогимназиален етап правят своето първо пътешествие в света на програмирането и развиват своята логика и креативност.
 Ученици от седми и десети клас участваха в среща-разговор под надслов " Аз-програмистът". Техен гост бе програмистът Милен Присадашки, който по увлекателен и забавен начин разказа за тази актуална професия и за пътя, който човек трябва да измине, за да я практикува.


На 27.11.2017г. беше проведена открита педагогическа практика по английски език и музика на тема: "Европейски класицизъм", подготвена от г-жа Венера Михалева и г-жа Даниела Витанова.
Участваха ученици от 11а клас, които представиха виенските класици-В.А.Моцарт, Йозеф Хайдн и Бетовен.
Това бе час , в който на  отличен английски, бяха демонстрирани познания за музика
та, литературата и събитията през този период, съчетани с класически музикални образци.

На 31.10.2017г. група ЦДО
IV клас под ръководството на г-жа Виолета Ангелова представи открита педагогическа практика "Часът на талантите". В прекрасния спектакъл малките ученици и техният ръководител демонстрираха своите артистични умения като танцуваха, пяха, рецитираха и ни забавляваха с фокуси.
Гостите станаха свидители на чудесна екипна работа и нестандартен начин за развитие на творческите заложби у децата.


На 10.03.2017 г. беше проведен урок на тема „Английски език и безопасно използване на интернет“, под ръководството на Диана Иванова и Цветелена Таралова, преподаватели по английски език. Участваха ученици от  8 а клас, които заедно със затвърждаването на миналите времена разгледаха въпроса за безопасната употреба на интернет и възможните проблеми при използване на социалните медии. Учениците работиха онлайн с училищните таблети и споделиха техни преживявания по темата.


Урокът беше част от eTwinning проекта, по който работи целия клас през 2016-2017 г. на тема „Активно европейско дигитално гражданство“(Active European eCitizens #eTwCitizen16) https://twinspace.etwinning.net/27361/home )

Допълнителна информация може да намерите на адрес http://goo.gl/pLO8g5
На 29 октомври 2015г. в 88.СУ г-жа Витанова сподели пред свои колеги опита си при използване на метода  SELL в своите уроци.Адаптиране на on-line материали
На 25.11.2015г. в компютърен кабинет в 88.СУ се проведе workshop с учители от училището на тема: Формуляри в помощ на учителя. Г-жа Воденичарова сподели опита си с колегите при използване на google forms и формуляри в word за изготвяне на анкети, тестове и документи по шаблон.На 4 декември 2015г.
в ЦРЧР Д.Витанова - ръководител на проекта и Н.Воденичарова - пом.директор и участник в проекта представиха дейносттите по проекта "Отворени към Европа - ние се учим, развиваме и поемаме отговорности" пред колеги от цялата страна, работещи по проекти на Еразъм+

Публикация в сайта на РИО София-град

Публикация в електронната платформа на издателство РААБЕ -секция образование


Публикация във вестник "Учителско дело"

Публикация във вестник "Новинар"


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню