88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ЗА НАС

РЪКОВОДЕН ЕКИП:
Директор:  Надка Воденичарова-Данова    тел. 956—07—49

Заместник директор: Татяна Маркова—тел. 956—07—39

Заместник директор: Галина Ташкова—тел. 956—07—39

Заместник директор: Теодора Присадашка—тел.956—07—39

Заместник директор: Десислава Димитрова—тел.956—07—39

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ:
Анелия Борисова Манойлова - главен начален учител
Стефка Димитрова Узунова –главен учител -преподавател по математика и ИТ
Гинка Николова Василева –главен учител –преподавател по БЕЛ
Надка Стоянова Георгиева –главен учител -преподавател по физическо възпитание и спорт

Училището разполага с:
Модерни компютърни кабинети с интернет връзка
Съвременна оборудвана спортна база
- плувен басейн
Мултимедиен  кабинет и видеозала
Хореографска зала и кабинет по изкуства
Лекарски и стоматологичен кабинет
Библиотека и книжарница
Фитнес клуб и игротека за лечебна физкултура
Салон за тенис на маса
Спортни площадки
Стол и два бюфета
       

НАШИЯТ ПАТРОН
ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ е роден на 07.12.1880  г. в Карахадър, Лозенградско. Завършва средно образование в българската мъжка гимназия "Д`р П. Берон" в гр. Одрин като първенец на випуска. През 1908  г. се дипломира в СУ "Св. Климент Охридски"  –  философия и педагогика с втора специалност  –  история. Две години по-късно специализира в Швейцария, Франция и Белгия. След завръщането си в България работи в Министерството на просветата. От 1921  г. до  1928  г. е директор на училище "Тодор Минков" в столицата, където осъществява много напредничави  за времето педагогически идеи. Главно работи върху връзката училище –  родители. Основава в гимназията "Родителско образователно – възпитателно сдружение". Извън училището създава "Сдружение за домашно възпитание и обществено служение”, на което е председател. Димитър Попниколов е написал учебници по гражданско учение, антропология, естествознание. Автор е на книги и брошури  –  "Педагогически бележки за родители и учители", "Педагогика и психология на юношеската възраст”, “Допълнителното обучение у нас” и др. В продължение на четиринадесет години издава педагогическо списание “Дом и училище”, което е удостоено със златен медал на международна изложба в гр. Лиеж, Франция. Превежда много педагогически съчинения като “Новото възпитание и детската самодейност” от Лудолф Фериер, “Новото дете” от Мария Монтеегри и др. Димитър Попниколов е и изтъкнат тракийски деец и общественик. През  1918  г. в гр. Одрин организира и открива учредителния събор на Тракийската организация и е избран за председател на нейния Върховен комитет. Написва мемоар за Тракия, който е представен през  1919  г. на мирната конференция в Париж. През  1922  г. е представител на тракийските бежанци на Лозенската конференция. Бил е народен представител. Основател е на в. “Тракия”. Автор е на книгите “Одринска Тракия”, “Преображенското въстание” и др. Многостранният и ползотворен житейски път на Димитър Попниколов, изцяло посветен на една “всеобща призната ценност  –  тая на младежта", завършва на  30.03.1978  година.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню