88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

За Ваша информация банковата сметка на
Сдружение Училищно настоятелство към 88. СУ " Димитър Попниколов"
IBAN  BG97STSA93000002811150
BIC  STSABGSFГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ "Училищно настоятелство при 88.СУ"за 2016г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ "Училищно настоятелство при 88.СУ"за 2015г.


Уважаеми училищни настоятели и родители, с годишните отчети на училищното настоятелство можете да се запознаете в библиотеката на 88.СУ.
Протокол
от заседание на УН

УСТАВ
НА "СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 88 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ"

РЕШЕНИЕ №3
на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
за нов съвет на настоятелите

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

РЕШЕНИЕ №2
на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
за вписване в регистъра на юредически лица с нестопанска цел
"СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 88 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ"

КОНЦЕПЦИЯ
НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ
"Училищно настоятелство към 88.СУ "Димитър Попниколов""

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню