88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

За Ваша информация банковата сметка на
Сдружение Училищно настоятелство към 88. СУ " Димитър Попниколов"
IBAN  BG97STSA93000002811150
BIC  STSABGSFПОКАНА за общо събрание на Сдружение "Училищно настоятелство при 88.СУ"

Годишен доклад за дейността на Сдружение "Училищно настоятелство при 88.СУ" за 2017г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ "Училищно настоятелство при 88.СУ"за 2016г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ "Училищно настоятелство при 88.СУ"за 2015г.


Уважаеми училищни настоятели и родители, с годишните отчети на училищното настоятелство можете да се запознаете в библиотеката на 88.СУ.
Протокол
от заседание на УН

УСТАВ
НА "СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 88 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ"

РЕШЕНИЕ №3
на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
за нов съвет на настоятелите

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

РЕШЕНИЕ №2
на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
за вписване в регистъра на юредически лица с нестопанска цел
"СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 88 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ"

КОНЦЕПЦИЯ
НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ
"Училищно настоятелство към 88.СУ "Димитър Попниколов""

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню