88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки
Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОПОбществена поръчка за
Доставка и монтаж на мебели за нуждите на 88.СУ

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка
Документация
Образци на документи
Договор-проект
Методика за оценка
Приложение1-техническа спецификация
Протокол -решение ЗОП

Договор за възлагане на обществена поръчка-мебели 2019


Обществена поръчка за

Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и
I -IV клас в 88.СУ-2019
1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
2. Информация  за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка

3. Документация
4. Образци на документи
5. Договор-проект

6
. Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка
7. Протокол решение ЗОП

8. Договор за възлагане на обществена поръчка -закуски 2019

Обществена поръчка за:
"Избор на доставчик на топлинна енергия за нуждите на 88.СУ"

Решение за откриване на процедура
Договор


Обявление за възложена поръчка


Обществена поръчка за:
"Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за нуждите на 88.СУ"

Архив-2018


Обществена поръчка за:
„Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от І-ІV клас в 88 СУ."


Обществени поръчки - архив

Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от І-ІV клас в 88 СУ

2018
2017

2016
2015


Извънкласни дейности-архив
2017

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню