88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки

Обществена поръчка за:
„Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от І-ІV клас в 88 СУ."

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА-РЕШЕНИЕ

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ДОГОВОР - проект

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЕЕДОПОбществени поръчки - архив
Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от І-ІV клас в 88 СУ
2017

2016
2015


Извънкласни дейности-архив
2017

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню