88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки


Обществена поръчка за

Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и
I -IV клас в 88.СУ-2019
1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
2. Информация  за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка

3. Документация
4. Образци на документи
5. Договор-проект

6
. Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка
7. Протокол решение ЗОП

8. Договор за възлагане на обществена поръчка -закуски 2019

Обществена поръчка за:
"Избор на доставчик на топлинна енергия за нуждите на 88.СУ"

Решение за откриване на процедура
ДоговорОбществена поръчка за:
"Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за нуждите на 88.СУ"

Архив-2018


Обществена поръчка за:
„Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от І-ІV клас в 88 СУ."


Обществени поръчки - архив

Доставка на закуски, мляко, плодове или зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от І-ІV клас в 88 СУ

2018
2017

2016
2015


Извънкласни дейности-архив
2017

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню