88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2017/2018 година

Организация на учебния процес II
срок

I смяна – I, III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
II смяна – II, V, VI, VIII клас
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  I, III, IV  клас – 8.30 часа.
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  VII, IX, X, XI, XII
клас–7.45  часа.
Начало на учебния ден за учениците от II смяна–13.30  часа.СЪОБЩЕНИЕ

През 2018 година 88.СУ „Димитър Попниколов” е определено за участие в проект „Научи се да караш ски“, който се провежда за десета поредна година на Витоша.
Целта на проекта е да предостави начално обучение по ски на ученици в начален етап -  1 - 4 клас и да запознае децата с магията на белите спортове.
Участието в проекта „Научи се да караш ски“ 2018 е по желание и включва следните безплатни услуги:
- Транспорт от двора на учебното заведение до ски зоната и обратно през четирите дни на обучение;
- Ски екипировка /състояща се от ски, обувки и щеки/;
- Обучение от квалифицирани ски инструктори по 4 часа на ден;
- Лифт карта за ски съоръженията;
- Обяд по време на почивката /сандвич, топла напитка и плод/;
- Планинска застраховка / не е застраховка живот/;
- Диплом за придобитите умения.
Какво НЕ включва програмата:
- Лична екипировка /яке и панталон за ски, ръкавици за ски, скиорски очила, маска, както и лични предпазни средства, като слънце-защитен крем и т.н./;
- Разходи от личен характер.                                                                                          


Резултати от проведения Осемнадесети Софийски математически турнир 2017г.-тук

Информация за басейн при 88.СУ

На вниманието на родителите!


В изпълнение на чл.17, ал.4 и ал.5 от ППЗСП информацията за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за учебната 2017-2018 година - в срок до 31 октомври, се получава ежемесечно по служебен ред от училищата и детските градини чрез Министерството на образованието и науката.
Не е необходимо издаване на Удостоверение от училището!

График за провеждане на извънкласните дейности през втори учебен срок-тукУважаеми родители,


по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование (от 27.10.2017г.), който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, Ви предлагаме примерен образец на  мотивирано искане.

znak ucha se

Седмично разписание
на учениците от 1 до 12 клас
(необходимо е да изберете желания клас)

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
и класни стаи за учебна 2017/2018
година

ГРАФИК
за класни и контролни за втори учебен срок на учебната 201
7/2018 година 5-12 клас

ГРАФИК
на учителите за консултации с ученици и приемно време за родителите
за учебната  2017/2018
година - II срок

ГРАФИК
за провеждане на трети час по ФВС -
спортни дейности в 88.СУ - II срок за учебната  2017/2018 година

ГРАФИК
за провеждане на дейности за работа с родители и учебна документация-
II срок

ГРАФИК
за провеждане на часовете по БДП - II срок
за учебната  2017/2018 година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню