88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО


Учебна 2019/2020 година

Призив към учителите, служителите и родителите

Уважаеми родители, нека си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

В помощ на обучителния процес

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

   Преустановяването на присъствената форма на обучение в училище ще продължи до 13 април, за сега. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни са насочени към разширяване на възможностите за провеждане на видео уроци в 88.СУ.
В изпълнение на указанието на МОН, се стараем да направим електронната форма на обучение по-ефективна, като редуваме синхронната форма на обучение с асинхронна /т.е. видео уроци, с предоставяне на учебни ресурси и възлагане на самостоятелна работа със срок на изпълнение/.
Спазвайки препоръката, приоритетно да се провеждат видео уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки и часове по чужд език и с оглед оптимална дневна натовареност за учениците и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в етапа 5.-12 клас,  разширяваме примерния часови диапазон за видео уроци за следващата седмица по следния начин:
За първа смяна – 4, 7, 9-12 клас:
---от 8.30 до 10.00 часа – БЕЛ;
---от 10.00 до 11.30 часа – математика;
---от 11.30 до 13.30 часа – чужд език, природни и обществени науки.
За втора смяна – 5, 6, 8 клас:
---от 13.30 до 15.00 часа – БЕЛ;
---от 15.00 до 16.30 часа – математика;
---от 16.30 до 18.30 часа – чужд език, природни и обществени науки;
---от 12.30 до 13.30 часа ще се провеждат занимания по дигитални компетенции в клубовете, с ученици от 5 и 6 клас!  
Допълнителни указания за точната дата и час, по учебни предмети ще получите на електронните пощи от съответния учител!
Учителите от 1 до 3 клас, постепенно също ще започнат да използват видео уроците.

Разчитаме на подкрепа, разбиране и сътрудничество от страна на родителите!
ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!Уважаеми родители
,  подкрепата ви е особено важна в този процес. Необходимо е да окажете съдействие при осигуряването  и използването на електронната среда. Важен  е моментът на осъществяване на обратна връзка между ученика и учителя и осъществяване на контрол от вас.
Ефективно може да бъде използвано  общуването в групи в социалната мрежа и по електронната поща.
При възникнал проблем с използането на електронния дневник се обръщайте към класния ръководител.
Нека с общи усилия да помогнем в обучението на нашите деца!

Всички педагогически специалисти да проверят служебните си електронни пощи за допълнителни указания.


Във връзка със сложната епидемиологична обстановка екипът на 88. СУ „Д.Попниколов" отправя  препоръки към Вас:
Редовно да се почистват ръцете  с дезинфектант на алкохолна основа или да се  мият със сапун.
При кихане или кашляне устата и носа да се покриват със салфетка, която да се изхвърли в кошчето веднага.
Да се избягват посещенията на масови мероприятия и места със събиране на много хора - кино, театър, концерти, спортни зали, молове и магазини...
Да се избягват директните контакти с хора - ръкостискания, прегръдки, целувки и т.н...
Учениците да осигурят за престоя си в училище  лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички)!
В училището да се използват отговорно всички осигурени средства за лична хигиена!
Учениците да проявят разбиране и търпение при извършване на дезинфекция в класните стаи и общите помещения от служителите на училището!
Родителите да не посещават училищната сграда до отмяна на епидемиологичната обстановка!  Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон, e-mail или електронен дневник!
Учениците, които проявяват симптоми на грип да потърсят помощ от личния лекар и останат в къщи до пълното си излекуване, като представят съответния медицински документ при връщане в училище!
Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности, училищни събития, екскурзии и пътувания до края на учебната година, в изпълнение на  заповед на Министъра на образованието и науката!

Нека бъдем внимателни и отговорни към собственото си здраве и това на околните!По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период.
Учебното съдържание ще бъде преструктурирано.
В периода на грипна ваканция не се провеждат извънкласни дейности и занимания по интереси.
За допълнителна информация следете сайта на 88.СУ!
От Ръководството на 88. СУ „Димитър Попниколов“I
I. учебен срок, както следва:
I смяна – I, III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
• II смяна – II, V, VI, VIII клас
Началото на учебния ден за учениците от I, III, IV клас, които са първа смяна за II. учебен срок, е:  8:25 часа.
Началото на учебния ден за учениците от VII, IX, X, XI, XII клас, които са първа смяна за II. учебен срок, е:  7:40 часа.
Началото на учебния ден за учениците от втора смяна за II. учебен срок е 13:30 часа.


Свободни места за ученици към 3.12.2019г. в 88.СУ
Инструктаж за безопасно движение по пътищата през зимния период, празниците, коледна и зимна ваканция


Дневно разписание


Класни ръководители


График
за класни и контролни работи за втори учебен срок
5-12клас, учебна  2019/2020г.

График
за консултации на учителите с ученици и родители за втори срок, учебна 2019/2020

График
за дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за втори срок, учебна 2019/2020г.

График
за провеждане на извънкласни дейности

График
за провеждане на часовете по БДП за втори учебен срок, учебна 2019/2020г.

График
за провеждане на трети час по ФВС-спортни дейности в 88.СУ за втори учебен срок, учебна 2019/2020г.Информация на Агенцията за социално подпомагане за социалните услуги в областта за подкрепа на децата и техните семейства


На вниманието на родители и ученици от 1 до 7 клас!
Безплатни електронно четими варианти на учебниците от 1 -7 клас са достъпни на електронните стрници на издателствата.
За учебниците от групата на  издателство “Просвета” – линка е: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti -
не се изисква регистрация.
За учебниците от групата на издателство  „Анубис-Булвест - Клет“ – линка е:
https://www.anubis-bulvest.com/безплатни_учебници -
изисква се регистрация с име на родител, клас, паралелка, училище, местоположение, ел.поща и парола.


Достъпът до електронно четимите варианти на учебници на издателство "БГ Учебник" за учениците  ще става посредством регистрация на родител в платформата  https://bguchebnik.com/belНа вниманието на родителите!
Уважаеми родители, образец на заявление за
извънкласни дейности за 2019/2020 учебна година, може да изтеглите тук:
Информация за басейн при 88.СУУважаеми родители,
по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование , който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, до 7 дни за една учебна година с разрешение на директор,
Ви предлагаме примерни образци на  мотивирано искане.
До Директор
До класен ръководител

znak ucha se
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню