88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2018/2019 година

I смяна I срок – I, II, V, VI, VIII клас
II смяна I срок– III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  I, II  клас – 8.25 часа.
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  V, VI, VIII клас–7.40  часа.
Начало на учебния ден за учениците от II смяна–13.30  часа.

Уважаеми родители,
На 11.12.2018г. ( вторник ) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за ученици от първи до четвърти клас.
На 12.12.2018г. ( сряда ) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за ученици от
V до XII клас.Информация на Агенцията за социално подпомагане за социалните услуги в областта за подкрепа на децата и техните семейства


На вниманието на родители и ученици от 1 до 7 клас!
Безплатни електронно четими варианти на учебниците от 1 -7 клас са достъпни на електронните стрници на издателствата.
За учебниците от групата на  издателство “Просвета” – линка е: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti -
не се изисква регистрация.
За учебниците от групата на издателство  „Анубис-Булвест - Клет“ – линка е:
https://www.anubis-bulvest.com/безплатни_учебници -
изисква се регистрация с име на родител, клас, паралелка, училище, местоположение, ел.поща и парола.


Достъпът до електронно четимите варианти на учебници на издателство "БГ Учебник" за учениците  ще става посредством регистрация на родител в платформата  https://bguchebnik.com/belНа вниманието на родителите!
Уважаеми родители, образец на заявление за
извънкласни дейности за 2018/2019 учебна година, може да изтеглите тук:
Информация за басейн при 88.СУ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
и класни стаи за учебна 2018/2019 година


ГРАФИК
за класни и контролни за
първи учебен срок на учебната 2018/2019 година 5-12 клас

ГРАФИК
на учителите за консултации с ученици и приемно време за родителите
за учебната  2018/2019 година - I срок


График за провеждане на извънкласните дейности през първи учебен срок-тук

Уважаеми родители,
по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование , който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, до 7 дни за една учебна година с разрешение на директор,
Ви предлагаме примерни образци на  мотивирано искане.
До Директор
До класен ръководител

znak ucha se

ГРАФИК
за провеждане на трети час по ФВС -
спортни дейности в 88.СУ - I срок за учебната  2018/2019 година

ГРАФИК
за провеждане на часовете по БДП - I срок
за учебната  2018/2019година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню