88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2018/2019 година

I смяна I срок – I, II, V, VI, VIII клас
II смяна I срок– III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  I, II  клас – 8.25 часа.
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  V, VI, VIII клас–7.40  часа.
Начало на учебния ден за учениците от II смяна–13.30  часа.

На вниманието на родителите!
Уважаеми родители, образец на заявление за
извънкласни дейности за 2018/2019 учебна година, може да изтеглите тук:
Информация за басейн при 88.СУ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
и класни стаи за учебна 2018/2019 година


ГРАФИК
за класни и контролни за втори учебен срок на учебната 2018/2019 година 5-12 клас

ГРАФИК
на учителите за консултации с ученици и приемно време за родителите
за учебната  2018/2019 година - I срокГрафик за провеждане на извънкласните дейности през първи учебен срок-тук


Уважаеми родители,
по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование (от 27.10.2017г.), който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, Ви предлагаме примерен образец на  мотивирано искане.

znak ucha se

Седмично разписание
на учениците от 1 до 12 клас
(необходимо е да изберете желания клас)ГРАФИК
за провеждане на трети час по ФВС -
спортни дейности в 88.СУ - I срок за учебната  2018/2019 година

ГРАФИК
за провеждане на часовете по БДП - I срок
за учебната  2018/2019година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню