88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 28 ноември се проведе събрание на представителите на родителите на ученици от 88.СУ "Димитър Попниколов", на което беше избарн обществен съвет към училището в следния състав:

1.Светла Шапкалова - председател
членове:
2.Милена Байкова
3.Мариета Мартинова
4.Калена Ангелова
5.Мариела Савова
6.Д
есислав Цветанов
7.Димитър Узунов - зам.кмет на община Овча купел

Резервни членове:
1.Кристина Димитрова
2.Анелия Попова
3.Ася Кръстева
4.Любима Стоилова
5.Даниела Дойкова
6.Деница Христова

Протокол от събрание на представителите на родителите от 28.11.2016г.

Протокол №1/28.11.2016г. от първо заседание на Обществения съвет

Протокол2/17.1.2017г. от второ заседание на Обществения съвет

Протокол №3/13.03.2017 от трето заседание на Обществения съвет


Протокол №4/18.04.2017г. от четвърто заседание на Общесствения съвет

Протокол №5/12.09.2017г. от пето заседание на Обществения съвет

Протокол №6/25.01.2018г. от шесто заседание на Обществения съвет

Протокол №7/22.03.2018г. от седмо заседание на Обществения съветНазад към съдържанието | Назад към главното меню