Актуално

Начало/Актуално
Актуално2020-03-25T17:55:02+02:00
2309, 2020

На вниманието на родители и ученици във връзка с ученическия стол

септември 23rd, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, По предложение на Обществения съвет към 88. СУ „Димитър Попниколов“ и след направен анализ на резултатите от проведена анкета сред родителите за предоставяне на храната в индивидуални опаковки за еднократна употреба в ученическия стол на училището, стана ясно следното: • 77 % от родителите са дали положителен отговор и желаят храната да бъде предоставена в индивидуални опаковки за еднократна употреба; • 23 % от родителите са дали отрицателен [вижте още...]

1509, 2020

Обръщение на Директора на 88.СУ

септември 15th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, Скъпи ученици и колеги, В навечерието сме на една различна учебна година. 88 училище има основната задача да включи и приобщи всяко едно дете в образователния процес, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания, умения и компетенции, да го възпита и подкрепи в развитието му. През предстоящата учебна година към отговорностите на ръководния екип на 88 СУ се добавя [вижте още...]

809, 2020

Откриване на новата учебна 2020/2021 година

септември 8th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми ученици и родители! На прага сме на една необичайна учебна година, в условията на пандемия и стриктно прилагане на мерки за намаляване разпространението на COVID-19. Екипът на 88. СУ "Димитър Попниколов", търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на ученици и учители, и необходимостта да организираме посрещането на учениците в училищната сграда, единодушно прие официалното откриване на Новата учебна година да бъде само за децата от подготвителна група, [вижте още...]

409, 2020

Родителска среща в 5 клас

септември 4th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

На вниманието на родители на ученици, записани в 5 клас за учебната 2020/2021 година! Уважаеми родители, На 10.09.2020г. /четвъртък/ от 18:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в електронна среда за учениците в 5 клас. Онлайн срещата ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, в електронната платформа Google G Suite.  

409, 2020

Правила за безопасност в компютърната мрежа

септември 4th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители и ученици, Предоставяме на вниманието ви : Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

209, 2020

Родителски срещи в първи клас

септември 2nd, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители на приетите в 88.СУ първокласници, Родителските срещи  в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се проведат на 09.09.2020 г. , както следва: От 18.00 часа 1а клас – класен ръководител: Христина Александрова 1б клас – класен ръководител: Валентина Борисова 1в клас­ – класен ръководител: Татяна Джорджева От 19.00часа, както следва: 1г клас – класен ръководител: Нели Кръстева 1д клас – класен ръководител: Галина Пашинска 1е клас – [вижте още...]

1108, 2020

Безплатен очен скрининг на учащи

август 11th, 2020|Categories: Актуално|

Във връзка с писмо на РУО София-град изх.№ РУО1-20650/07.08.2020 г., Ви уведомяваме, че Kwiat ООД организират безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи - деца и младежи до 18 години. Очният скрининг позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при офталмолог. Често децата много успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко [вижте още...]

1108, 2020

На вниманието на учениците, записани в VIII клас и техните родители!

август 11th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Във връзка с Постановление № 155/21.07.2020 г.  на МС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. Заявлението заедно с необходимите [вижте още...]

3107, 2020

Свободни места след трето класиране по прием в VIII клас

юли 31st, 2020|Categories: Актуално|

88. СУ "Димитър Попниколов" обявява следните свободни места към 3.08.2020г, след трето класиране: - за паралелка с профил "Чужди езици" - код 1353, с интензивно изучаване на АЕ - 2 свободни места; - за паралелка по специалност "Туристическа анимация"- код 1356, с интензивно изучаване на АЕ - 4 свободни места. График на дейностите по попълване на незаетите места след трети етап на класиране за прием след завършено основно образование /седми [вижте още...]

2707, 2020

На вниманието на родители на ученици със стипендия от СО за високи спортни постижения

юли 27th, 2020|Categories: Актуално, Обявления|

Във връзка с предоставяне на еднократна парична награда на ученици по утвърден списък, Ви информираме, че средствата ще бъдат изплатени през месец септември, срещу собственоръчно попълнена и подписана Декларация от родителя на соътветния ученик. От Ръководството

2606, 2020

Прием в първи клас

юни 26th, 2020|Categories: Актуално, Обявления|

В рубриката Прием в първи клас са публикувани списъци по паралелки за учебна 2020/2021г. Родителската среща за родителите на учениците в първи клас за учебната 2020/20201 година ще се проведе на 9 септември от 18 часа. Родителската среща за родителите на децата, записани в подготвителна група за учебната 2020/2021 година ще се проведе на 9 септември от 17 часа.

2406, 2020

Свободни места след трето класиране в първи клас

юни 24th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Свободни места след трето класиране: Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език и Български език и литература -11 свободни места Паралелка с изучаване на немски език в извънкласна дейност- 1 свободно място Подаването на заявления за попълване на свободните места от 25 юни до 14 септември 2020 г. Заявлението може да бъде подадено по електронен път на адрес priem1klas@88cy.info или на място в 88.СУ при [вижте още...]

2306, 2020

Протокол и заповед извънкласни дейности

юни 23rd, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Във връзка с избор на изпълнител за извънкласни дейности по немски език, английски език, волейбол, баскетбол, футбол, народни танци, латино танци и шах в 88.СУ, прилагаме: Протокол за избор на изпълнител на извънкласни дейности Заповед за избор на изпълнител на извънкласни дейности

2206, 2020

Списък на класирани кандидати за първи клас -трето класиране

юни 22nd, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Списък на класирани кандидати за първи клас -трето класиране   Записване на учениците, приети на трето класиране на 23.06.2020 г и 24.06.2020 г от 9.00 ч. до 17.00 ч. При записваненето се предоставя оригинала на Удостоверение за завършена погдотвителна група. Списъците с разпределението на учениците по паралелки ще бъдат публикувани до 26 юни 2020 г. Благодарим за Вашия избор!

1806, 2020

Свободни места за трето класиране по прием в първи клас

юни 18th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Свободни места за трето класиране: Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език 2 часа и Български език и литература 1 час -17 свободни места Паралелка с изучаване на немски език в извънкласна дейност -0 свободни места Подаването на заявления за участие в трето класиране ще се извършва на 19.06.2020 г. /от 9.00 – 17 ч./ и 22.06.2020 г. от 9.00 до 12 ч./ Заявление за [вижте още...]

1606, 2020

Свободни места в пети клас за учебната 2020/2021г. към 16 юни 2020

юни 16th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Английски език-5 места(паралелката е с изучаване на Немски език в часовете за задължителна подготовка) В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Руски език-2 места В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Испански език-2 места В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Хореография/БЕЛ  -2 места

1006, 2020

Свободни места в паралелките начален етап в 88.СУ към 10 юни 2020г.

юни 10th, 2020|Categories: Актуално, Обявления|

клас Брой свободни места ИУЧ ФУЧ 2 клас 6 Български език и литература, Математика, Информационни технологии 0 2 клас 2 Български език и литература, Математика, Информационни технологии Изобразителнпо изкуство 3 клас 13 Български език и литература, Математика 0 3 клас 3 Български език и литература, Математика, Информационни технологии Изобразителнпо изкуство 4 клас 1 Български език и литература, Математика 0 4 клас 2 Български език и литература, Математика хореография

806, 2020

Свободни места за второ класиране по приема в първи клас

юни 8th, 2020|Categories: Актуално|

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Свободни места за второ класиране: Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език 2 часа и Български език и литература 1 час    30 свободни места Паралелка с изучаване на немски език в извънкласна дейност 10 свободни места Подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително. Заявлението може да бъде подадено по електронен път на адрес:  [вижте още...]

506, 2020

До родителите на приетите първокласници на първо класиране

юни 5th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, напомняме,че на 05.06.2020г/петък/ в 17ч. изтича срокът за записване на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г.-ПЪРВО КЛАСИРАНЕ На 08.06.2020г в 18ч.ще бъдат обявени незаетите места за ВТОРО КЛАСИРАНЕ . От 09.06.2020г до 15.06.2020г.вкл.са подават заявления за участие във ВТОРО КЛАСИРАНЕ

406, 2020

Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 88.СУ „Димитър Попниколов“

юни 4th, 2020|Categories: Актуално, Без категория|

Съгласно Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, в 88. СУ „Димитър Попниколов“ ще се проведе конкурс за следните извънкласни дейности:Немски език, Английски език, Шах, Баскетбол, Волейбол, Футбол, Народни танци и Латино танци. Правила за извънкласни дейности Образци на документи Приложения 1 и 2 Обява извънкласни дейности в 88.СУ

106, 2020

Списъци на приети кандидати за първи клас в 88.СУ-първо класиране

юни 1st, 2020|Categories: Актуално, Новини|

ВАЖНО! Уважаеми родители! В срок  от 2 до 5 юни 2020 г. от 9.00 до 17.00 часа  може да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас. Необходими документи при записване: Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група; Документ/и, удостоверяващи декларирани  допълнителни критерии; Във връзка с осигуряване на безопасни условия и спазване на противоепидемичните мерки, записването на класираните кандидати се организира по следния график: 2.06.2020 г. 9.00 ч. – [вижте още...]

2805, 2020

На вниманието на родители на бъдещи първокласници

май 28th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители! В изпълнение на чл. 8. т. 13 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, за извършване на класирането на кандидатите за първи клас в 88. СУ „Димитър Попниколов“, следва да бъде извършена процедура за случайно избрани, поредни номера на кандидати, отговарящи на еднакви условия. Процедурата ще се проведе на 29 май от 17 часа в сградата на [вижте още...]

1905, 2020

Записване в подготвителна група

май 19th, 2020|Categories: Актуално|

На вниманието на родители на деца, приети в подготвителна група за учебната 2020/2021 година! Записване на приетите деца в подготвителна група ще се осъществи в периода 20 -  29 май 2020 година по график, в сградата на училището, при спазване на мерките за безопасност в епидемиологична обстановка: 20.05. 2020 г 10 ч. – 13 ч. 21.05.2020 г 14 ч. – 17 ч. 22.05.2020 г. 10 ч. – 13 ч. 26.05.2020 [вижте още...]

1905, 2020

Избираеми учебни часове 2020/2021 година

май 19th, 2020|Categories: Актуално|

Уважаеми родители,Предстоят дейности по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2020/2021 година. Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки, както и предложение за вид спортни дейности.Попълнените заявления донесете в 88.СУ в деня, в който предавате учебниците!Запознайте се с тях в прикачените файлове!Класните ръководители ще направят пояснения!ИУЧ-ФУЧ-СД 2-4 клас-2020/2021г.ИУ,ФУЧ, СД от 6 до 12 клас за [вижте още...]

1805, 2020

Извънкласни дейности 2020/2021

май 18th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, С решение на Педагогическия съвет, с протокол №7/18.05.2020г., за учебната 2020/2021 година, 88. СУ „Димитър Попниколов“ предлага следните извънкласни дейности: • Английски език   • Немски език     • Футбол      • Волейбол    • Баскетбол    • Народни танци • Спортни танци     • Шах Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и във връзка със създаване на организация [вижте още...]

1305, 2020

Награда за 88.СУ

май 13th, 2020|Categories: Новини|

За втори пореден път 88. СУ "Димитър Попниколов" е носител на престижното звание eTwinning school. Наградата е признание за голяма част учители и ученици в нашето училище, които вече няколко години успешно работят по международни проекти. Платформата е място за споделяне на успешни практики и образователни материали, проектни дейности и популяризиране на резултати. Работата в eTwinning повишава мотивацията на за учене, разширява кръгозора на учители и ученици и създава дълготрайни [вижте още...]

805, 2020

Информация за прием на ученици в пети клас на 88.СУ

май 8th, 2020|Categories: Обявления|

На страницата Прием в пети клас е обновена информацията по проема в пети клас с добавени график на дейностите, критерии за прием и заявление за прием в пети клас на 88.СУ.

805, 2020

Девети май-Ден на Европа

май 8th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

По случай Деня на Европа , ученикът Мартин Новаков, отрави поздрав към своите учители и съученици на английски език, разказвайки за Европейския Съюз, неговите символи, основна мисия и послание. Ученикът работи под ръководството на г-жа Д. Витанова и г-жа Д.Иванова.

3004, 2020

Анализ на резултатите от проведена анкета сред родители

април 30th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Месец след стартиране на електронното обучение от разстояние в 88. СУ се проведе онлайн анкетно проучване между родителите на учениците за това, какви са техните наблюдения, констатации и препоръки. Благодарим на всички, които отделиха време и отговориха на нашите въпроси.За нас това е знак на родителска отговорност, ползотворно сутрудничество и доверие към нашето училище. Предоставяме на вашето внимание анализ на резултатите от проведеното проучване в периода 16 - 25.04.2020г

3004, 2020

Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

април 30th, 2020|Categories: Актуално, Без категория|

Родителството в условията на COVID-19 Книжка "Моят герой си ти "- да се  чете с подкрепата на родители, полагащо грижи лице или учител

2804, 2020

Благодарствено писмо към 88.СУ

април 28th, 2020|Categories: Актуално, Без категория, Обявления|

Благодарим на всички, които са участвали в подготовката и доставката на хранителните продукти!Благодарим, че сте избрали нас и сте ни гласували доверие!SOS Детски селища се грижи за деца и младежи без родителска подкрепа, също и за семейства, изпаднали в трудности.Хранителните продукти, които ни дарихте, бяха изпратени на младежите и девойките от семейните домове в София и семействата, на които оказваме помощ.Благодаря Ви!Желая успешно завършване на учебната година!Бъдете здрави и все [вижте още...]

2604, 2020

Извършена доставка и раздаване на продукти по схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

април 26th, 2020|Categories: Актуално, Обявления|

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че в 88. СУ „Димитър Попниколов“ беше извършена доставка и раздаване на продуктите по схемите на ДФ "Земеделие" - „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Към настоящия момент в училището има 563 деца и ученици от ПГ и от I-IV клас, за които се полагат плодове/зеленчуци и млечни продукти съобразно график за доставки, утвърден за 2019-2020 учебна година. Учениците трябваше да получат полагащото им се количество продукти [вижте още...]

2404, 2020

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

април 24th, 2020|Categories: Актуално|

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по [вижте още...]

1604, 2020

Обръщение на Директора на 88.СУ

април 16th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID 19 в страната, промени нашето ежедневие.  Училището ни затвори врати и животът на цялата училищна общност се преобърна. Дните на изпитания са и дни за възможности, смели решения, креативност и поемане на отговорности. Стартирахме електронното обучение от разстояние малко еуфорично, без подготовка и опит, в ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка. За няколко дни създадохме организация [вижте още...]

1604, 2020

Информация на Столична Община във връзка с предстоящата кампания по кандидатстване за прием на деца в първи клас

април 16th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Информация Столична община във връзка с предстоящата кампания по прием в първи клас

1004, 2020

График на дейности в периода 13-16 април

април 10th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Прекъсването на редовния учебен процес в училище във връзка с въведеното извънредно положение в страната, наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време. Обучението в електронна среда от разстояние стартира успешно благодарение на усилията на цялата училищна общност - педагогически специалисти, ученици и родители. В хода на обучението се подобри организацията, но наред с това се натрупа [вижте още...]

704, 2020

Осъществяване на текущи изпитвания

април 7th, 2020|Categories: Новини, Обявления|

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД09-725 /6.04.2020г. се регламентира, че: "Учителят може да осъществява текущи изпитвания за установяване на постигнатите резултати и по своя преценка да поставя текущи оценки на учениците, в т.ч. и в училищната документация." - т.е. в електронния дневник

704, 2020

Към родителите на бъдещите първокласници

април 7th, 2020|Categories: Новини, Обявления|

Уважаеми родители, Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на 88.СУ, без да е необходимо да посещавате районните администрации! Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика. Заедно ще се справим!

3103, 2020

Преустановяване на присъствена форма на обучение до 13.04.2020г.

март 31st, 2020|Categories: Новини|

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Преустановяването на присъствената форма на обучение в училище ще продължи до 13 април, за сега. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни са насочени към разширяване на възможностите за провеждане на видео уроци в 88.СУ. В изпълнение на указанието на МОН, се стараем да направим електронната форма на обучение по-ефективна, като редуваме [вижте още...]

2403, 2020

Информация за ученици и родители

март 24th, 2020|Categories: Новини|

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомяваме, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важенза него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата сеподдържа от психолози, които имат [вижте още...]

2403, 2020

Призив към учениците

март 24th, 2020|Categories: Обявления|

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, За да запазите собственото си здраве и това на Вашите близки, трябва да се съобразявате с предписаните противоепидемиологични мерки и правила в условията на извънредно положение. Наложително е стриктно да спазвате изискванията за лична хигиена – мийте ръцете си често и продължително, като използвате сапун и вода или антибактериален гел. Редовно проветрявайте помещението, в което се намирате. Стойте вкъщи, избягвайте социални контакти с други хора. С близки и [вижте още...]

2303, 2020

Осъществяване на дистанционно обучение

март 23rd, 2020|Categories: Обявления|

Във връзка с обявеното на 13 март 2020 година извънредно положение на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че се създава организация в 88.СУ за обучение от разстояние в електронна среда, в условията на извънредна ситуация. От 16 март 2020г.  започва  осъществяване на дистанционно обучение. Официалният обмен на информация ще се осъществява чрез електронния дневник. Учителите ще публикуват информация във времето 10-12 часа и 14-16 часа. По установеното седмично разписание [вижте още...]

2303, 2020

Обучение в електронна среда

март 23rd, 2020|Categories: Новини|

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, След успешното стартиране на обучението в електронна среда, в 88.СУ се стараем да подобрим организацията в обучението от разстояние с общите усилия на учители, ученици и  родители. От съществено значение е добрата координация и работата на класния ръководител, като свързващо звено. За момента, в процеса на електронното обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност. Постепенно [вижте още...]

1103, 2020

Смехът е здраве

март 11th, 2020|Categories: Новини|Tags: |

През май ученици от 88.СУ участваха в обучителна екскурзия по еTwinning проект " Обмен" в град Пирот, Сърбия под ръководството на госпожа Десислава Димитрова-заместник-директор и преподавателите госпожа Банова и госпожа Таралова.

1103, 2020

Препоръки

март 11th, 2020|Categories: Актуално|

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка екипът на 88. СУ „Д.Попниколов" отправя  препоръки към Вас: Редовно да се почистват ръцете  с дезинфектант на алкохолна основа или да се  мият със сапун. При кихане или кашляне устата и носа да се покриват със салфетка, която да се изхвърли в кошчето веднага. Да се избягват посещенията на масови мероприятия и места със събиране на много хора - кино, театър, концерти, спортни зали, [вижте още...]

1003, 2020

Работна сесия по проект „Era+ Integrated Learning Challenges“

март 10th, 2020|Categories: Новини|

През месец февруари в град Гисен, Германия се проведе работна сесия на учители и ученици, работещи по проект „Era+ Integrated Learning Challenges“. В центъра на всички дейности бе Водата с нейните свойства и значимост за живота на хората. [вижте още…]

603, 2020

ВАЖНО

март 6th, 2020|Categories: Обявления|

Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период. По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период. [вижте още...]

2801, 2020

Важно съобщение, свързано с епидемиологичната обстановка

януари 28th, 2020|Categories: Обявления|

На вниманието на ученици и родители! Във връзка с нарастването на  броя на заболелите от остри респираторни заболявания в столицата и създаването на епидемиологична обстановка, Столичната регионална здравна инспекция обяви грипна епидемия в София  от 27 януари до 4 февруари 2020 г. [вижте още…]

2203, 2019

Имунизационен статус

март 22nd, 2019|Categories: Обявления|

В срок до 10.10.2019г. учениците следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти на 88.СУ, в изпълнение на разпоредбите на Наредба 15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България, Наредба 3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата. [вижте още…]

1603, 2016

Откриване на учебната 2019-2020 година

март 16th, 2016|Categories: Обявления|

Уважаеми ученици и родители! Откриването на новата 2019/2020 учебна година ще се проведе в двора на училището от 10.00 часа. Учениците да се явят пред централния вход в 9.45 часа на 16.09.2019г. Родителската среща на подготвителната група ще се проведе на 11.09.2019г. /сряда/ от 17.00 часа в мултимедийния кабинет. Родителската среща за ученици от първи клас ще се проведе на 11.09.2019г. от 18.00 часа във форума на 88.СУ. Срещата с [вижте още...]