Актуално2020-03-25T17:55:02+02:00
1107, 2024

Записване в 88.СУ

юли 11th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ и УЧЕНИЦИ! Във връзка с чл.12, ал.2 от ЗПУО обръщаме внимание, че изборът на училище за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители. При подаване на заявление за преместване или записване на ученик в друго училище е необходимо за малолетни ученици да са подписани от техните родители, а за непълнолетни ученици – [вижте още...]

407, 2024

Кандидатстване след 7 клас- Комисия за информиране, консултиране и подпомагане на родители

юли 4th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с организацията на дейностите по прием на ученици в VIII клас съгласно график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища в VIII клас за учебната 2024/ 2025 г. ви информираме, че в 88. СУ „Димитър Попниколов“ работи Комисия за информиране, консултиране и подпомагане на родители и ученици от 88. СУ „Димитър Попниколов“ при подаване на заявления за участие в  първи, трети и [вижте още...]

2806, 2024

Списъци първи клас

юни 28th, 2024|Categories: Обявления|

Списъци с разпределение по паралелки, разширена и допълнителна подготовка на записани в първи клас ученици за учебната 2024-2025 година са качени в уебстраницата Прием първи клас 

2706, 2024

На вниманието на родители и ученици

юни 27th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с предстоящата лятна ваканция и осъществено журналистическо разследване и репортаж за непристойно поведение на ученици, изразяващо се в употребата на алкохол, тютюневи изделия, райски газ и други наркотични вещества и субстанции, които са  посещавали детска дискотека в интервала между 18:00 и 22:00 часа напомняме: Нормата на чл. 5б от Закона за закрила на детето – пълна забрана за предлагането и продажбата на малолетни и [вижте още...]

606, 2024

Информация от НАП-на вниманието на зрелостниците

юни 6th, 2024|Categories: Новини|

  Уважаеми абитуриенти, които завършвате скоро средното си образование и НАП ви напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите? Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски). Заплащате вноските за месеците от юли до започването на [вижте още...]

606, 2024

88.СУ и НП „Заедно в изкуствата и спорта“

юни 6th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители и ученици! През новата 2024-2025 учебна година в 88. СУ „Димитър Попниколов“ ще бъдат сформирани групи за занимания по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ както следва: 1. Модул 1 „Изкуства“ – 3 групи Танцово изкуство – с ръководител Таня Илиева - хореограф Детски танцов състав - I възрастова група – I – IV клас Младежки танцов състав – II възрастова група – V -VII клас Музикално изкуство [вижте още...]

3105, 2024

Поздравителни адреси от институции за 30. годишнина от създаването на 88.СУ

май 31st, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева- началник на РУО София-град 2. Поздравителен адрес от Ангел Стефанов-кмет СО-район "Овча купел" 3. Поздравителен адрес от Обществения съвет към 88.СУ 4. Поздравителен адрес от г-жа Божана Богданова-председател на Тракийско сдружение 5. Поздравителе адрес от г-жа Веска Славкова- председател на Общински координационен съвет СБУ, район Овча купел 6. Поздравителен адрес от ПГСС "Бузема" 7. Поздравителен адрес 149.СУ

1005, 2024

Заявления за ИУЧ, ФУЧ и Спортни дейности за 2024/2025 година

май 10th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, Представяме ви информация и заявления за ИУЧ, ФУЧ и Спортни дейности за 2024/2025 година: Таблица с избираеми учебни часове/ИУЧ/, факултативни учебни часове/ФУЧ/ и спортни дейности 2-4 клас 2024-2025 Таблица с избираеми учебни часове/ИУЧ/, факултативни учебни часове/ФУЧ/ и спортни дейности 5-12 клас 2024-2025 ЗАЯВЛЕНИЯ Заявление за II- IV клас Заявление за V клас 2024/2025 Заявление за VI, VII, X a и XII a 2024/2025 Заявление за IX клас [вижте още...]

1704, 2024

Маратон на четенето в 88.СУ

април 17th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Във връзка с Маратона на четенето през месец април, Асоциация "Българска книга" и училищната библиотека на 88. СУ организираха среща на ученици от 2а и 2в клас с Надежда Василева-журналист в БТВ радио.Госпожа Василева прочете откъс от книгата на Ст.Пенчева- "Писмата на един дакел", с което предизвика учудването на  второкласниците как едно куче  разказва. Обясни на децата ,че четенето е важно защото развива въображението и помага да си изградят своя представа за историята. [вижте още...]

1604, 2024

Покана за празничен концерт

април 16th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми ученици и родители, през м.май 2024 година, отбелязваме 30 години от създаването на училището. На 30.май 2024г. от 16:00 часа, в зала 11 на НДК талантливите ученици от 88.училище, под ръководството на своите учители ще представят празничен концерт-спектакъл  "Аз  88.СУ и сбъдвам мечти!". Заповядайте, да празнуваме заедно!   Можете да заявите вашето желание за покани към класния ръководител и да получите допълнителна информация.

1004, 2024

Дни на отворените врати в 88.СУ

април 10th, 2024|Categories: Актуално|

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници! За учебната 2024/2025 година, 88.СУ "Димитър Попниколов" ще приема ученици в шест паралелки. На 24 и 25. април 2024 г., от 18:30 часа в мултимедийния кабинет на училището ще бъдат организирани дни на отворените врати за желаещите да се информират за обучението на учениците в първи клас. Приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас [вижте още...]

704, 2024

Родителски срещи в 88.СУ

април 7th, 2024|Categories: Актуално, Обявления|

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира  традиционните родителски срещи  през м.април. Те ще се проведат в училищната сграда, в определените класни стаи, както следва: На 10.04.2024 г. /сряда/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас; На 11.04.2024 г. /четвъртък/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки.

2103, 2024

НБУ и 88.СУ

март 21st, 2024|Categories: Актуално, Новини|

На 21. март 2024, ученици от 11 клас и техните класни ръководители  гостуваха на НБУ в Деня на отворените врати. Бяхме топло посрещнати от доц. Т. Ризова, която ни запозна с възможностите за обучение в бакалавърските програми на университета. Учениците ни разгледаха сградата, Ректората, спортния център. Впечатли ни библиотечния комплекс, модерната читалня, огромната база данни на  библиотечния фонд и съвременните възможности за достъп до разнообразна литература. Подаръците с логото [вижте още...]

2902, 2024

Безплатни карти за градски транспорт за ученици до 14 години

февруари 29th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 1 февруари 2024 г. Министерският съвет прие промени в правилата за пътуване с обществения транспорт, според които децата между 7 и 14 ненавършени години могат да получат безплатни карти за градския транспорт. С тях децата могат да пътуват, както в София, така и в останалите градове от страната.   КАК ДЕТЕТО ДА ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КАРТА? Родителите трябва да представят: Акт за раждане на [вижте още...]

1101, 2024

Общински кръгове на олимпиада Химия и Биологияв 88.СУ

януари 11th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Общинският кръг на Олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе на 20.01.2024 г в 88.СУ , а Общинският кръг на Олимпиадата по Биология и ЗО ще се проведе на 27.01.2024 г в 88.СУ , Необходимо е участниците да представят предварително  попълнени следните декларации: Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание  Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада

501, 2024

Общински кръг Олимпиада География и икономика

януари 5th, 2024|Categories: Актуално, Новини|

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика за ученици от V до ХII клас да се проведе на 06 Януари, 2024 г. (събота). Начало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да се явяват в посоченото училище не по-късно от 08:30 часа на 06.януари, 2024г (събота), като ще бъдат допуснати в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

301, 2024

Родителски срещи

януари 3rd, 2024|Categories: Актуално, Обявления|

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи  преди края на първия учебен срок. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 9.01.2024 г. /вторник/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас; На 10.01.2024 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси и учебна дейност. В срещите ще [вижте още...]

812, 2023

Патронен празник 88.СУ и книгите на Димитър Попниколов

декември 8th, 2023|Categories: Актуално|

  По повод отбелязването на патронния празник на 88.СУ "Димитър Попниколов" Виолета Чакалова, класен ръководител на 6г.клас през учебната 20/21 г., продължи подетата тогава инициатива „дари книга – съхрани история“ и със следващите си ученици отново от 6г.клас, но през учебната 23/24 г. Днес децата от 6г.клас предават едно ново послание към своите съученици от 6а.клас с класен ръководител Емануела Тодорова, „предай нататък - съхрани история“. Дарени са две книги, [вижте още...]

812, 2023

Общински кръг олимпиада по История и цивилизации

декември 8th, 2023|Categories: Актуално|

Общинският кръг на Олимпиадата по История и цивилизации ще се проведе на 17.12.2023 г в 88.СУ от 9 часа. Необходимо е учестниците да представят  попълнени следните декларации: Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание  Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада

2811, 2023

Общински кръг Олимпиада БЕЛ

ноември 28th, 2023|Categories: Актуално|

Общинският кръг на Олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 10.12.2023 г в 88.СУ от 9 часа. Необходимо е участниците или техните родители да попълнят и представят следните декларации Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание  Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада

911, 2023

Общински кръг на олимпиада по математика

ноември 9th, 2023|Categories: Актуално, Без категория, Новини|

На 9.12. 2023 ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика от IV до XII клас за 2023/2024 учебна година. Свалете, попълнете и върнете в училище една от двете декларации. Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание

510, 2023

Информация за Дневен консултативен център за деца, юноши и родители.

октомври 5th, 2023|Categories: Актуално, Без категория|

Безплатна програма за развитие на родителската компетентност на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители. Повече информация тук

2609, 2023

Предстоящи родителски срещи

септември 26th, 2023|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи към началото на учебната година. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 03.10.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа, за учениците от II до IV клас; На 04.10.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от VI, VII и от IX до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В [вижте още...]

609, 2023

Родителски срещи

септември 6th, 2023|Categories: Актуално, Новини|

На вниманието на родителите на ученици в I, V и VIII клас! Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи преди началото на учебната година за учениците от първи, пети и осми клас. Родителските срещи ще се проведат, както следва: На 12.09.2023г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 1 клас за учебната 2023-2024 година; На 13.09.2023г. /сряда/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 5 и 8 клас за учебната 2023-2024 година; От [вижте още...]

509, 2023

Откриване на новата 2023/2024 учебна година

септември 5th, 2023|Categories: Актуално, Новини|

На вниманието на всички ученици и родители! Предстои началото на новата 2023-2024 учебна година. 15. септември е символичен ден за цялата училищна общност. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители. Откриването на учебната 2023/2024 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2023г., при спазване на  следния график: 9:30 часа – официално откриване в двора на училището пред централния вход – присъстват [вижте още...]

1205, 2023

Заявления 2023/2024

май 12th, 2023|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители и ученици, Предстоят дейности по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2023/2024 година. Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни учебни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки и предложение за избор на вид спортни дейности, както и вариантите за професионална подготовка в паралелки със специалност "Туристическа анимация". Попълнените заявления се предават на класния ръководител от 16 до 30 май [вижте още...]

604, 2023

Родителски срещи

април 6th, 2023|Categories: Актуално, Обявления|

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи през м.април. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 19.04.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от I до IV клас; На 25.04.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители [вижте още...]

2803, 2023

Важно съобщение

март 28th, 2023|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители и ученици, във връзка с получен сигнал за заплаха със самоделно взривно устройство на електронната поща на училището, след информиране на полицията и по техен съвет, предвид евентуален риск е направена евакуация на учениците от I смяна и учебния процес е прекратен. За учениците от II смяна ще се организира обучение от разстояние в електронна среда, в  платформата Google Meet, съгласно седмичното и дневно разписание като се използват училищните акаунти на ученици и [вижте още...]

2103, 2023

Ден на отворените врати

март 21st, 2023|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Заповядайте на 29. 03. - 30.03. 2023г. /сряда и четвъртък/ от 18.30 часа на нашите ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ! Може да посетите училището заедно със своето дете, да разгледате материалната база, да получите информация за извънкласните дейности. Ще имате възможност да зададете всички въпроси, които Ви интересуват за предстоящия училищен живот на вашето дете.

1402, 2023

Информация за предстояща инспекция на 88.СУ „Д.Попниколов“

февруари 14th, 2023|Categories: Актуално, Новини|

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от училището образование в определен момент на дейността и определяне на насоките за подобряване. Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни. Срокът на инспекцията е от 17.02.2023 до 22.03.2023 г. Училището ще бъде посетено от инспектиращия екип в периода 6-10 март 2023 г. – [вижте още...]

1402, 2023

Кариерно ориентиране в 88.СУ

февруари 14th, 2023|Categories: Актуално, Новини|

На 13. февруари учениците от 9а, 9б и 10б клас присъстваха на театрално приключение на тема "Парите - минало и бъдеще", осъществено със съдействието на сдружение "Артикус" и банка ДСК.  Финансовата грамотност е важна за всички, особено за младите хора, на които им предстои да боравят с личните си финанси.  С театралното представление учениците се връщат далеч назад в историята, във времената, в които парите не са съществували, за да пропътуват [вижте още...]

1101, 2023

Творчески изяви на клуба по интереси – фотография “ На фокус“

януари 11th, 2023|Categories: Актуално, Новини|

Във фоайето на нашето училище  е подредена малка част от творческите изяви на участниците в клуба по интереси - "На фокус" с ръководител ДрагомирДраганов. Тази година те развиват своя талант и креативно мислене в сферата на фотографията. Участниците в клуба, са ученици от пети и шести клас. За наша  радост, една част от тях откриха своето скрито призвание- да виждат красивото в нашия ден през фотообектива. Нашите млади фотожурналисти вземат [вижте още...]

2212, 2022

Предстоящи родителски срещи

декември 22nd, 2022|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи  преди края на първия учебен срок. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 10.01.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас; На 11.01.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и [вижте още...]

1112, 2022

СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ „Д.Попниколов“

декември 11th, 2022|Categories: Актуално, Новини|

СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ "Д.Попниколов" Предстои инспектиране на училището през м.март2023  от Националния инспекторат по образование (НИО), по график. Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от  училището образование в определен момент на дейността му и определяне на насоките за подобряване. Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни. При извършване на инспектирането се [вижте още...]

712, 2022

Поздравителни адреси за патронния празник на 88.СУ

декември 7th, 2022|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми учители, ученици и родители, На 7. декември по традиция отбелязваме патронния празник на училището, който свързваме с името на Димитър Попниколов. Димитър Попниколов е изтъкнат тракийски деец, родолюбец, автор на книги, учител и общественик. Честването на този светъл празник е повод за равносметка и нови планове. Днес в нашето училище се обучават над 1150 ученици от 1 до 12 клас в 50 паралелки. Училището разполага с добре оборудваната материална [вижте още...]

112, 2022

Патронен празник 88.СУ

декември 1st, 2022|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

На 7 декември училището ни традиционно чества своя патронен празник, който свързваме с името и дейността на бележития общественик, учител и автор на  книги, народен представител и защитник на тракийските бежанци - Димитър Попниколов.  И тази година ще отбележим празника с поредица от училищни инициативи в периода от 2 до 7.12.2022г.

1610, 2022

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в 88.СУ

октомври 16th, 2022|Categories: Актуално|

88. СУ "Димитър Попниколов" е сред одобрените училища по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година. В нашето училище се сформират 3 групи: в Модул 1 „Изкуства" - Детски танцов състав „Малчугани“ - български народни танци за ученици от начален етап и Младежки фолклорен състав „Бисерче“ за ученици от прогимназия и гимназия с ръководител Таня Илиева - хореограф. В Модул 2 „Спорт“ – Футболен отбор „Титани“ – [вижте още...]

1610, 2022

Занимания по интереси в 88.СУ

октомври 16th, 2022|Categories: Актуално|

През 2022-2023 учебна година в 88. СУ "Димитър Попниколов" са сформирани и ще работят 12 групи за занимания по интереси в направления "Математика", "Природни науки", "Дигитална креативност", "Гражданско образование", "Изкуства и култура" по изготвена училищна програма за занимания по интереси. Ще функционират клуб „Физиката сред нас“ - Категория: Физически, химически и науки за земята;  клуб „Малките четящи хлапета“ - Категория: Институционални знания и култура; клуб  „Вълшебството от числа“ - Категория: Приложна математика;  клуб [вижте още...]

1609, 2022

Актуализиране на информацията за родителските срещи

септември 16th, 2022|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители, Във връзка със Заповед № РД-01-435/09.09.2022 г на МЗ и въведените временни противоепидемични мерки в училищата Ви информираме, че  планираните родителски срещи в началото на учебната година, както следва: На 27.09.2022г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани във 2, 3 и 4 клас за учебната 2022-2023 година; На 28.09.2022г. /сряда/ от 18:00 часа, за учениците записани 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас за учебната 2022-2023 година, ще се проведат в електронна среда, във виртуалните класни стаи на паралелките [вижте още...]

209, 2022

Откриване на новата 2022/2023 учебна година

септември 2nd, 2022|Categories: Актуално, Новини|

На вниманието на всички ученици и родители! На прага сме на новата 2022-2023 учебна година. Всички знаем, че този ден е символичен за цялата училищна общност. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители. Откриването на учебната 2022/2023 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2022г., при спазване на утвърдените мерки, по следния график: 9:30 часа – официално откриване в двора [вижте още...]

209, 2022

Родителски срещи

септември 2nd, 2022|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи в началото на учебната година. Родителските срещи ще се проведат присъствено в училищната сграда, при спазване на установените към момента противоепидемични мерки, както следва:   На 8.09.2022г. /четвъртък/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 1 клас за учебната 2022-2023 година; На 12.09.2022г. /понеделник/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 5 и 8 клас за учебната 2022-2023 година; На [вижте още...]

1207, 2022

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас

юли 12th, 2022|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното: Класираните ученици в паралелките на 88.СУ "Д.Попниколов" се записват в VIII клас като подават следните документи: заявление до директора /по образец, предоставен в училище/; оригинал на свидетелство за основно образование; оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия . Допустимо [вижте още...]

107, 2022

29. юни – ДЕН на безопасността на движението по пътищата

юли 1st, 2022|Categories: Актуално, Новини|

  На 28. юни учениците от 8 клас в 88. СУ „Димитър Попниколов“ се включиха в  инициативата на ДАБДП за отбелязване на 29. юни за Ден на безопасността на движението по пътищат а. Г-жа Мария Шаламанова, РНИКТ и преподавател по информационни технологии представи пред тях интерактивната презентацията „Операция Пътни знаци“, създадена под нейно ръководство от Валентин Присадашки, ученик от 6 г клас. Учениците се запознаха със задължителните пътни знаци, техните [вижте още...]

2406, 2022

Участие на 88.СУ по програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

юни 24th, 2022|Categories: Актуално, Обявления|

На вниманието на ученици и родители! Във връзка с Решение на ПС с Протокол №9/ 03.06.2022 г. относно участие по програма „Заедно в изкуствата и спорта“, беше взето решение за участие по програмата и за сформиране на 2 групи по модул “изкуства” и 1 група по модул “спорт”. Допълнителна информация ще публикуваме в началото на септември.   От Ръководството

206, 2022

Информация по начало прием първи клас

юни 2nd, 2022|Categories: Актуално, Новини|

ВАЖНО! Уважаеми родители,  На 6. юни / понеделник/, до 12:00 часа очакваме публикуване на резултатите от I класиране на децата кандидатствали в  ИСОДЗ ПГУ и І клас На  6 юни 2022г. от 13:00 часа до 17:00 часа, имате възможност да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас, на място в училище.  От 7 до 17 юни 2022 г., училищната комисия по записване на класираните деца в първи клас [вижте още...]

1205, 2022

Избираеми и факултативни учебни часове за 2022/2023 учебна година

май 12th, 2022|Categories: Актуално|

Уважаеми родители и ученици, Предстоят дейности  по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2022/2023 година.  Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни учебни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки, както и предложение за вид спортни дейности. Попълнените заявления се предават на класния ръководител от 16 до 27 май 2022 г. Запознайте се с тях в прикачените файлове. ТАБЛИЦА 2022-2023--ИУЧ-ФУЧ-СД-2-4клас ТАБЛИЦА-2022--2023-ИУЧ-ФУЧ-СД-5-12-клас Заявление-2-4-клас-ИУЧ-ФУЧ-СД-ЦОУД-2022-23 [вижте още...]

1105, 2022

Заявление извънкласни дейности 2022/2023 учебна година

май 11th, 2022|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, Във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност на СОС, в 88 СУ „Димитър Попниколов“ се осъществяват следните извънкласни дейности: Немски език, Английски език, Шах, Баскетбол, Волейбол,Футбол, Народни танци и Спортни танци. Прилагаме Заявление за 2022-2023 учебна година

2204, 2022

22 април Ден на Земята

април 22nd, 2022|Categories: Актуално, Новини|

Денят на Земята се отбелязва всяка година на 22-ри април. За първи път е отбелязан през 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът е обявен за международен, а България е една от първите страни, присъединили се към тази инициатива. Тази година мотото под което преминават инициативите е "Инвестираме в нашата планета“. Една от най- добрите инвестиции в бъдещето на планетата е да образоваме себе си и своите [вижте още...]

1404, 2022

Книговище в 88.СУ

април 14th, 2022|Categories: Актуално, Новини|

Във връзка с Международния ден на книгата и Национална програма  „Библиотеките като образователна среда“ на 14.04. 2022г в мултимедийния кабинет на нашето училище се проведе среща на четвъртокласниците с представител на онлайн платформата „Книговище“-Искра Джанабетска.Децата се запознаха с начина, по който функционира  платформата. Попълниха примерен въпросник към една от любимите си книги в поредицата за Дръндьо  и  отговориха правилно на повечето въпроси . Освен въпросници върху прочетените книги стана ясно [вижте още...]

3003, 2022

График на дейности за прием на ученици в I клас

март 30th, 2022|Categories: Актуално, Без категория, Обявления|

Уважаеми родители, В Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище е качен График на дейностите. Моля последвайте линка, за да стигнете до Графика на дейностите

3003, 2022

Предстоящи родителски срещи

март 30th, 2022|Categories: Актуално, Обявления|

Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи в училищната сграда, както следва: на 12.04.2022г. /вторник/, от 18:30 до 19:30 часа за родителите на учениците I до IV клас; на 13.04.2022г. /сряда/, от 18:30 до 20:00 часа за родителите на учениците V до XII клас; Родителските срещи ще се проведат  при спазване на приетите противоепидемични мерки. Бъдете здрави!

2803, 2022

Благодарствен адрес

март 28th, 2022|Categories: Актуално, Новини|

Националният съвет на Българския Червен кръст изказва благодарност на 88. СУ "Димитър Попниколов" за предоставената хуманитарна помощ, за пострадалите от конфликта в Украйна в кампанията " Деца помагат на деца". Ръководството на  88. СУ "Димитър Попниколов" благодари на всички, които  участваха в тази благородна кауза и се включиха в организацията, предоставянето и доставката на хуманитарна помощ. Вашите дарения, благодарение на координацията между нашето училище, МОН, БЧК и Украински червен кръст, ще бъдат [вижте още...]

2603, 2022

88.СУ и проект YouthCan!

март 26th, 2022|Categories: Актуално, Новини|

На 24.03.2022г. беше организирана много приятна среща - обучение с учениците от 10-ти и 11-ти клас в нашето училище. Ние станахме част от проекта YouthCan! - Глобален проект за младежка заетост, който се осъществява в 47 държави. Обучението водиха Катя Лазова и Руми Желева от SOS Детски селища България. Учениците научиха какво е личен SWOT анализ и направиха такъв на себе си, получиха насоки и писаха автобиография и разбраха какви въпроси [вижте още...]

2303, 2022

Работна среща по програма Еразъм +, проект – „ERA+ Integrated Learning Challenges“ в Испания

март 23rd, 2022|Categories: Актуално|

От 7 до 12. март 2022г се проведе работна среща по програма Еразъм +, проект - "ERA+ Integrated Learning Challenges" в Л’ Ампоя - Испания. Партньорската среща се състоя в Институт де Камарлес, който се намира в община Тарагона, Каталуния на юг от Барселона. Нашата група, представена от четирима ученици и двама учители от 88.СУ, участва активно в различни работилници/ателиета, свързани с дейностите по проекта, на тема "Water analysis and [вижте още...]

1803, 2022

Хуманитарна помощ за подпомагане на български неделни училища (БНУ) в Украйна, под наслов „Деца помагат на деца“

март 18th, 2022|Categories: Актуално|

Уважаеми ученици и родители, Във връзка със съвместна инициатива на МОН и  БЧК за  подпомагане на български неделни училища (БНУ) в Украйна, под наслов „Деца помагат на деца“, екипът на 88. СУ "Д.Попниколов" организира събиране на хуманитарна помощ /хигиенни материали - ръкавици за еднократна употреба,  превързочни материали, бинт, марля, стерилни кърпи,  медицински лепенки,  прах за пране, сапун,  миещи препарати,  хигиенизиращи кърпички,  четки и пасти за зъби./ Даренията ще се събират на 21 и 22 март 2022г., по паралелки, в класната стая. [вижте още...]

903, 2022

Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

март 9th, 2022|Categories: Актуално|

Във връзка с усложнената геополитическа ситуация, дейността на предоставената от МОН безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа на деца, ученици, родители и персонал, продължава до края на учебната 2021/2022 година. За София-град тя е на телефонен номер: 0877 183 133, където ще се оказва психологическа подкрепа и на ученици и родители, бежанци от военните действия в Украйна. Линията работи от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч.

2802, 2022

На вниманието на учениците в VII клас и техните родители

февруари 28th, 2022|Categories: Актуално|

Представяме Ви информация за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование). За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията: Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване [вижте още...]

402, 2022

Втори срок

февруари 4th, 2022|Categories: Актуално|

Уважаеми ученици и родители, Със заповеди на МОН и директора на СРЗИ на 7.02.2022г./понеделник/ се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX и XI клас, при процедура за тестване един път седмично, в началото на учебния ден или с валиден „зелен сертификат“ за ваксинация, за преболедуване или за наличие на антитела.. Учениците от VII, X и XII клас ще се обучават от [вижте още...]

3101, 2022

Съобщение

януари 31st, 2022|Categories: Актуално|

Във връзка със Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. и Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на МОН, дните от 31. януари до 4. февруари, включително са обявени за неучебни дни. На 7.февруари 2022г. /понеделник/, учебните занятия се възобновяват - "присъствено или онлайн в зависимост от указанията на здравните власти”, с ново седмично разписание за II учебен срок и ротация на класовете в двете смени – I смяна – 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 клас, II смяна – 2, 5, 6, 8 - клас. При постъпване на нова информация, ще ви информираме [вижте още...]

901, 2022

Родителски срещи

януари 9th, 2022|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, Родителските срещи, които традиционно се провеждат в края на първия учебен срок в 88. СУ “Д.Попниколов“, за пореден път ще се проведат от разстояние в електронна среда, в платформа за образователни цели Google Workspace, където са създадени акаунти /потребителско име и парола/ на всички ученици и учители. Това се налага с оглед недопускане струпване на много хора, на закрито в сградата на училището и в съответствие с препоръките [вижте още...]

2912, 2021

Кампания „Пази детето в Интернет“

декември 29th, 2021|Categories: Новини, Обявления|

Кампанията се реализира като социален проект в обществена полза с цел превенция на онлайн тормоза и защита на децата от рисковете в социалните мрежи. Има разработени подходящи материали за деца и родители. Повече информация за кампанията тук

2012, 2021

График за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022- общински кръг

декември 20th, 2021|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми ученици и родители, Представяме ви графика  за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022-тук. Всеки желаещ да вземе участие следва да попълни декларация за информирано съгласие, както следва: Декларация за информирано съгласие за ученици под 16 години Декларация за информирано съгласие за ученици над 16 години

1612, 2021

Психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия

декември 16th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители и ученици! Информираме ви, че че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци. Всеки, който има  необходимост може да [вижте още...]

1412, 2021

Съобщение за провеждане на ОРЕС на 15.12.2021

декември 14th, 2021|Categories: Актуално|

На вниманието на всички ученици, учители и родители! ВАЖН О      СЪОБЩЕНИЕ  !!! На 15.12.2021 г. (сряда) от 9:00 до 16:00 часа се очаква планирано спиране на водоподаването в района на училището, по информация на "Софийска вода". Ще се извършват строително-монтажни работи в продължителен период от време. В тази връзка не е възможно в училищната сграда на 88. СУ "Д.Попниколов" да се осигури спазването на установените противоепидемични мерки, като [вижте още...]

1312, 2021

Дарителски жест

декември 13th, 2021|Categories: Актуално|

Огромна е благодарността ни към семейство Цералски, родители на Йоана и Николай Цералски, ученици от втори "Е"клас,с класен ръководител-Ал.Павлова,за щедрия им благотворителен жест - два портрета  на Ботев и Левски. Това е дар, който  повдига патриотичния дух на възпитаниците на 88. СУ ''Димитър Попниколов''. Нека имаме историческа памет и вяра в бъдещето! Светли празници!

1012, 2021

Как се работи в екип-среща с The Clashers

декември 10th, 2021|Categories: Актуално|

Поради огромния интерес към книгите на Слави Панайотов (The Clashers), част от библиотечния фонд на 88.СУ “Димитър Попниколов“, А. Любенова, В. Чакалова и Й.Йорданова, учители по информатика и ИТ, организираха виртуална среща между ученици от V и VI класове с автора им - първият български ютубър, с над един милион абонати. Участие в онлайн срещата взеха над 60 ученици. Слави успя да отговори на голяма част от въпросите на децата. [вижте още...]

3011, 2021

На вниманието на родители и ученици от 5 до 12 клас!

ноември 30th, 2021|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с писмо на РУО София-град Изх. № РУО1-39704/02.12.2021 г. и необходимост от подаване на информация за броя на родителите/учениците, които са заявили съгласие за тестване с бързи антигенни тестове за COVlD-19 и брой ученици със зелен сертификат (общо не по-малко от 50% за присъствен образователен процес за паралелка ). Приложено Ви изпращам нови Декларации за съгласие на ученици/родители: 1. Декларация за съгласие за [вижте още...]

1211, 2021

На вниманието на родители на ученици от начален етап

ноември 12th, 2021|Categories: Актуално|

Уважаеми родители и ученици, Във връзка със създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение за ученици от 1 до 4 клас, при осигуряване на възможно най-безопасна среда в 88. СУ „Димитър Попниколов”, Ви информираме следното: 1. На 15.11.2021г. /понеделник/ за всички ученици от 88.СУ "Д.Попниколов" се организира и провежда обучение от разстояние в електронна среда при вече установения ред, във връзка провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България [вижте още...]

511, 2021

На вниманието на родители на ученици от 1 до 4 клас!

ноември 5th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с писмо №9105-382/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас и предоставена информация от РУО София-град, Ви информираме следното: Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията:  1.1. доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване на [вижте още...]

1810, 2021

Информация за тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-2

октомври 18th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, За по-голяма Ваша информираност публикуваме списък с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19. Списъкът е предоставен от Изпълнителна Агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда. С оглед правилното вземане на проба от пациента и за получаване на достоверен резултат от теста е необходимо строго спазване на инструкциите за [вижте още...]

2409, 2021

Родителски срещи в 88.СУ

септември 24th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, Родителските срещи, които традиционно се провеждат в началото на учебната година в 88. СУ “Д.Попниколов“, за пореден път ще се проведат от разстояние в електронна среда, в платформа за образователни цели Google Workspace, където са създадени акаунти /потребителско име и парола/ на всички ученици и учители. Това се налага с оглед недопускане струпване на много хора, на закрито в сградата на училището и в съответствие с препоръките в Насоки за [вижте още...]

1309, 2021

Здравно-профилактична карта на дете или ученик

септември 13th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г. и писмо от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища, Ви информираме следното: С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите [вижте още...]

1009, 2021

Националната телефонна линия за деца 116 111

септември 10th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми ученици и родители, Сайтът на Националната телефонна линия за деца 116 е обновен. Той има за цел да популяризира линията, за да могат децата да я разпознават като партньор, на когото те могат да се доверят напълно анонимно и безплатно, всеки ден от седмицата и по всяко време на денонощието.  Линк за бърза връзка към сайта на линията  

809, 2021

Родителски срещи- V и VIII клас

септември 8th, 2021|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

На вниманието на родителите на ученици, записани в 5 и 8  клас за учебната 2021/2022 година! Уважаеми родители, На 10.09.2021г. /петък/,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда за учениците в 5 клас. от 17:30 до 18:10 часа за родителите на учениците от 1 до 13 номер в клас; от 18:20 до 19:00 часа за родителите на ученици от 14 до 26 номер в клас. На 10.09.2021г. /петък/ от [вижте още...]

709, 2021

Откриване на новата 2021/2022 учебна година

септември 7th, 2021|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

На вниманието на всички ученици и родители! На прага сме на поредната учебна година, в условията на пандемия и стриктно прилагане на мерки за намаляване разпространението на COVID-19. Екипът на 88. СУ “Димитър Попниколов”, търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на ученици и учители, и необходимостта да организираме посрещането на учениците в училищната сграда, реши официалното откриване на Новата учебна година да бъде само за децата от подготвителна [вижте още...]

309, 2021

Родителски срещи първи клас и ПГ

септември 3rd, 2021|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

На вниманието на родителите на ученици, записани в ПГ и 1 клас за учебната 2021/2022 година! Уважаеми родители, На 9.09.2021г. /четвъртък/ от 17:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща, в училищната сграда – мултимедиен кабинет, за родителите на децата от ПГ. На 9.09.2021г. / четвъртък / от 17:30 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда – форум, за родителите на учениците от 1а, 1б и 1в клас. На [вижте още...]

1008, 2021

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

август 10th, 2021|Categories: Новини, Обявления|

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ СЛЕДНОТО: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта [вижте още...]

1507, 2021

Свободни места за учебната 2021/2022 година в 88.СУ „Димитър Попниколов“

юли 15th, 2021|Categories: Актуално, Новини, Обявления|Tags: |

Представяме информация за свободните места за учебната 2021/2022 година в 88.СУ „Димитър Попниколов“, към 24.08.2021 г. тук

207, 2021

Свободни места за прием в пети клас към 2.07.2021 г.

юли 2nd, 2021|Categories: Актуално|

Свободни места за прием в пети клас към 2.07.2021 г. 5 а- 4 места       5 б- 2 свободни места            5 в-0 свободни места 5 г-0 свободни места      5 д-3 свободни места       5 е - 5 свободни места

3006, 2021

Запознаване с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас от НВО по БЕЛ, математика и чужди езици

юни 30th, 2021|Categories: Актуално|

Уважаеми родители и ученици, Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва: БЕЛ VІІ и Х клас – ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ [вижте още...]

1206, 2021

Достойно представяне на състезание по немски език

юни 12th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Втора поредна година учениците от 5а и 6а клас с ръководител по немски ез. г-жа Велислава Иванова се явяват на Националното състезание по немски език, организирано от издателство Клет. Двама от тях -Момчил Видев от 5а и Мартин Дончев от 6а се класираха за 1ви кръг на това оспорвано съревнование.То се проведе в гр.Ловеч, в най- старата немска езикова гимназия в България. Нашите състезатели премериха своите знания с участници от [вижте още...]

1106, 2021

Графици за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .

юни 11th, 2021|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители и ученици, Представяме на вашето внимание Графиците за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .

706, 2021

Програма „Ваканция“ на Столична община

юни 7th, 2021|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Програма „Ваканция“ се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки дейности“ и общинските Центрове за подкрепа на личностното развитие в партньорство със „Спортна София - 2000“ ЕАД, Национални федерации и спортни клубове. Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм, лечебна изправителна гимнастика, занимания по интереси и др., които ще се проведат от 21 юни до [вижте още...]

3105, 2021

На вниманието на родители на ученици от първи,втори и трети клас

май 31st, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители и ученици, В изпълнение на заповед №РД 09-3472/21.11.2020 на МОН, Ви представяме График за провеждане на дейности през допълнителните седмици след приключване на учебния процес по учебен план за ученици от 1 до 3 клас. График на проектни и творчески дейности в периода 01-07.06. 2021 г.   График дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа в период [вижте още...]

1105, 2021

ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности за учебна 2021/2022 година

май 11th, 2021|Categories: Актуално|

Уважаеми родители и ученици, Предстоят дейности  по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2021/2022 година. Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки, както и предложение за вид спортни дейности. Попълнените заявления се предават на класния ръководител от 17 до 27 май 2021 г. Запознайте се с тях в прикачените файлове. ИУЧ-ФУЧ-Спортни дейности за учениците, които [вижте още...]

2904, 2021

Извънкласни дейности 2021/2022 г.

април 29th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми Родители, Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и във връзка със създаване на организация за осъществяване на съответните извънкласни дейности в 88. СУ „Димитър Попниколов“ за 2021-2022 учебна година, Ви уведомяваме, че може да заявите вашия избор като попълните приложеното по-долу Заявление и го представите на класните ръководители в срок от 17.05.2021 г. до 27.05.2021 г. Извънкласни дейности в училището [вижте още...]

3003, 2021

10 години Spelling Bee в 88.СУ

март 30th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Поредно достойно представяне на учениците на 88.СУ "Д.Попниколов" в  националното състезанието по правопис на английски език Spelling Bee. Горди сме, че за десета поредна година нашето училище е участник в състезанието по правопис на английски език Spelling Bee - любимо на няколко поколения деца по света. Малко факти: smart Досега в 88.СУ "Димитър Попниколов" над 400 ученици са учили за всяко състезание по 800 думи; шест пъти имаме национално [вижте още...]

2302, 2021

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

февруари 23rd, 2021|Categories: Актуално, Новини|

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч. Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас,  до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със СОП. Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е [вижте още...]

102, 2021

Съобщение

февруари 1st, 2021|Categories: Актуално|

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с приключване на първия срок на учебната 2020/2021 година и стартиране на втория срок, Ви информираме следното: • 3.02.2021г. /сряда/ е неучебен ден - учениците са в междусрочна ваканция; •На 4.02.2021г. /четвъртък/, започва втория учебен срок по утвърденото дневно и седмично разписание и при следното разпределение на смените: - I смяна – учат децата от ПГ и учениците от 1, 3, 4, 7, 9, [вижте още...]

2201, 2021

За информация

януари 22nd, 2021|Categories: Актуално|

ЗА ИНФОРМАЦИЯ Ръководството на 88.СУ "Димитър Попниколов" напомня на всички свои ученици и техните родители, че съгласно изискванията на здравните власти и насоките на министъра на образованието и науката, се регулира влизането и излизането на учениците в сградата на училището и се допускат родители и външни посетители само по изключение, при неотложна необходимост и спазване на всички установени противоепидемичните мерки. Всички ученици са уведомени и допълнително инструктирани за спазване на [вижте още...]

1101, 2021

Олимпиада математика

януари 11th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

На 16.01.2021г. /събота/ от 9:00 часа в 88.СУ "Д.Попниколов" ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика. В олимпиадата могат да участват ученици от 4 до 12 клас. Във връзка с организацията за провеждането е необходимо учениците, които желаят да участват, да съобщят на учителите по математика, в срок до 13.01.2021г. и да представят най-късно в деня на провеждането декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите.Декларация за Информирано [вижте още...]

601, 2021

Предстоящи състезания за учениците в начален етап!

януари 6th, 2021|Categories: Актуално, Новини|

На 14.01.2021г. в 88.СУ "Д.Попниколов" се организира състезание по програмата на СБНУ "Аз природата и светът". Състезанието се провежда по паралелки присъствено, по предварително заявено желание за участие за учениците от 2 до 4 клас. На 21.01.2021г. в 88.СУ "Д.Попниколов" се организира състезание по програмата на СБНУ "Аз и числата". Състезанието се провежда по паралелки присъствено, по предварително заявено желание за участие за учениците от 2 до 4 клас. На [вижте още...]

3012, 2020

Възобновяване на учебни занятия

декември 30th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми ученици и родители, във връзка със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 на Министъра на здравеопазването за удължаване на временните противоепидемични мерки на територията на Република България и писмо вх. № 1294/30.12.2020 г. с указания на РУО София-град, Ви информираме, че присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас и подготвителната група на 88.СУ „Д. Попниколов“ се възобновяват в училищната сграда от 4.01.2021г./понеделник/, съгласно седмичното и дневно разписание за I учебен [вижте още...]

1412, 2020

Проблем с GSuite

декември 14th, 2020|Categories: Актуално, Без категория, Новини, Обявления|

Уважаеми ученици, колеги и родители, Електронната платформа Google GSuite временно е недостъпна поради технически проблем. Той е глобален за платформата. Временно се преустановява провеждането на обучение от разстояние в електронна среда. Ще ви информираме своевременно при промяна в обстоятелствата. Благодарим за разбирането! от Ръководството на 88.СУ

712, 2020

Патронен празник на 88.СУ

декември 7th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми ученици, родители и учители! Всяка година в началото на декември честваме своя патронен празник. Този празник свързваме с името на Димитър Попниколов – виден общественик и тракийски деец, народен представител, автор на книги и списания, педагог- новатор. Той осъществява редица актуални и днес идеи, свързани с училището — въвежда факултативно изучаване на западни езици, създава училище за родители, иницииара ученическо самоуправление. Днешния ден е повод за равносметка и поглед [вижте още...]

412, 2020

Честваме патронния празник на 88.СУ

декември 4th, 2020|Categories: Актуално, Без категория|

Силата на думата "Благодаря!" ни показват със своя проект, ученици от 11а, 11б и 12а клас, под ръководството на г-жа Д. Симеонова - учител по философия. Видеото е създадено по повод патронния празник на училището и е поздрав за всички, които с инициатива и старание допринасят за отбелязване на нашия училишен празник!Вижте видеото тук!

312, 2020

Честваме Димитър Попниколов

декември 3rd, 2020|Categories: Актуално, Новини|

В навечерието на патронния празник на 88. СУ, учениците от 6г клас, с ръководител г-жа В. Чакалова, официално подариха на училищната библиотека, две много ценни книги, чийто автор е Димитър Пониколов - "Етика", учебник за 5 клас и "Психология и педагогика на юношеската възраст". Книгата "Одринска Тракия", с автор Димитър Попниколов, издадена от печатница "Военно-издателски фонд", 1919 г. (оригинал) е подарена на ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ” И„ПО ОБРАТНИЯ [вижте още...]

312, 2020

Чествания за патронния празник на нашето училище

декември 3rd, 2020|Categories: Актуално, Новини|

В навечерието на патронния празник на 88 училище, учениците от 3 клас, под ръководството на своите учители и със съдействието на г-жа В.Грозданова подредиха изложба на тема "Моето училище - днес и утре". Поздравления!Нека я видим! 

112, 2020

Чествания за патронния празник на 88.СУ

декември 1st, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Във връзка с честването на патронния празник на 88 СУ,в последния учебен присъствен ден, учениците от 4а клас с кл.ръководител г-жа Петя Иванова посетиха училищната библиотека. Те подариха нови, пъстри, разноцветни детски книжки, осигурени с помощта на техните родители. За тази своя инициатива получиха грамота и шоколадово лакомство. Благодарим ви, мили четвъртокласници! Бъдете все така даряващи, защото всяко дарение е признак на благородство!

112, 2020

Чествания за патронния празник на 88.СУ

декември 1st, 2020|Categories: Актуално, Новини|

В последните присъствени дни в училищната сграда, учениците от група за целодневна организация в 3д и 3е клас, под ръководството на г-жа Т.Йорданова, подредиха изложба от рисунки, послучай патронния празник на училището, на тема "В моето училище намирам приятели. "- Единственият начин да имаш приятели е да бъдеш приятел. Браво!

2711, 2020

Организация на обучение от разстояние в електронна среда за времето от 30.11.2020 до 21.12.2020г.

ноември 27th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми ученици и родители, във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и преустановяването на присъствения учебен процес в училищната сграда, 88. СУ "Д.Попниколов"е създало организация за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020г. Подробни инструкции публикуваме ТУК! На училищните електронни пощи ще бъдат изпратени допълнителни указания. Разчитаме на Вашето разбиране и сътрудничество! Бъдете здрави!

1311, 2020

Важно!

ноември 13th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители и ученици, във връзка с така създалата се ситуация на увеличаваща се заболеваемост, в условията на все по-широко разпространение на Covid-19, след анализ на резултатите от проведена анкета сред родители и учители в 88 училище, нарастващ брой отсъстващи учители и ученици, решение на Педагогическия съвет и становище на Обществения съвет към 88.СУ, учениците от 5 до 12 клас, преминават към обучение от разстояние в електронна среда до 27.11.2020г. [вижте още...]

911, 2020

Осигуряване на психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19

ноември 9th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще [вижте още...]

3110, 2020

1 ноември -Ден на будителите

октомври 31st, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Скъпи учители, колеги! Скъпи ученици, мили деца! Поздравявам Ви сърдечно с Деня на народните будители! В най-трудните времена за България Времето винаги е изпращало на народа ни достойни и велики българи! Те със смелостта и доблестта си, с куража и отдадеността си, с родолюбието и светлите си големи сърца са повеждали народа ни, озарявали са го с духа си и са му проправяли път към свобода и въздигане. Затова нека [вижте още...]

2709, 2020

Родителски срещи в 88.СУ

септември 27th, 2020|Categories: Актуално, Без категория, Новини, Обявления|

Уважаеми родители, Родителските срещи, които традиционно се провеждат в началото на учебната година в 88. СУ"Д.Попниколов", тази учебна година ще се проведат в електронна среда от разстояние, в платформа за образователни цели Google G Suite, където са създадени акаунти /потребителско име и парола/ на всички ученици. Това се налага с оглед недопускане струпване на много хора, на закрито в сградата на училището, предвид ограничаване разпространението на Covid-19. Родителските срещи ще [вижте още...]

2309, 2020

На вниманието на родители и ученици във връзка с ученическия стол

септември 23rd, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, По предложение на Обществения съвет към 88. СУ „Димитър Попниколов“ и след направен анализ на резултатите от проведена анкета сред родителите за предоставяне на храната в индивидуални опаковки за еднократна употреба в ученическия стол на училището, стана ясно следното: • 77 % от родителите са дали положителен отговор и желаят храната да бъде предоставена в индивидуални опаковки за еднократна употреба; • 23 % от родителите са дали отрицателен [вижте още...]

1509, 2020

Обръщение на Директора на 88.СУ

септември 15th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители, Скъпи ученици и колеги, В навечерието сме на една различна учебна година. 88 училище има основната задача да включи и приобщи всяко едно дете в образователния процес, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания, умения и компетенции, да го възпита и подкрепи в развитието му. През предстоящата учебна година към отговорностите на ръководния екип на 88 СУ се добавя [вижте още...]

809, 2020

Откриване на новата учебна 2020/2021 година

септември 8th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми ученици и родители! На прага сме на една необичайна учебна година, в условията на пандемия и стриктно прилагане на мерки за намаляване разпространението на COVID-19. Екипът на 88. СУ "Димитър Попниколов", търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на ученици и учители, и необходимостта да организираме посрещането на учениците в училищната сграда, единодушно прие официалното откриване на Новата учебна година да бъде само за децата от подготвителна група, [вижте още...]

409, 2020

Родителска среща в 5 клас

септември 4th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

На вниманието на родители на ученици, записани в 5 клас за учебната 2020/2021 година! Уважаеми родители, На 10.09.2020г. /четвъртък/ от 18:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в електронна среда за учениците в 5 клас. Онлайн срещата ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, в електронната платформа Google G Suite.  

409, 2020

Правила за безопасност в компютърната мрежа

септември 4th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители и ученици, Предоставяме на вниманието ви : Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

209, 2020

Родителски срещи в първи клас

септември 2nd, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители на приетите в 88.СУ първокласници, Родителските срещи  в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се проведат на 09.09.2020 г. , както следва: От 18.00 часа 1а клас – класен ръководител: Христина Александрова 1б клас – класен ръководител: Валентина Борисова 1в клас­ – класен ръководител: Татяна Джорджева От 19.00часа, както следва: 1г клас – класен ръководител: Нели Кръстева 1д клас – класен ръководител: Галина Пашинска 1е клас – [вижте още...]

1108, 2020

Безплатен очен скрининг на учащи

август 11th, 2020|Categories: Актуално|

Във връзка с писмо на РУО София-град изх.№ РУО1-20650/07.08.2020 г., Ви уведомяваме, че Kwiat ООД организират безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи - деца и младежи до 18 години. Очният скрининг позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при офталмолог. Често децата много успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко [вижте още...]

1108, 2020

На вниманието на учениците, записани в VIII клас и техните родители!

август 11th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Във връзка с Постановление № 155/21.07.2020 г.  на МС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. Заявлението заедно с необходимите [вижте още...]

3107, 2020

Свободни места след трето класиране по прием в VIII клас

юли 31st, 2020|Categories: Актуално|

88. СУ "Димитър Попниколов" обявява следните свободни места към 3.08.2020г, след трето класиране: - за паралелка с профил "Чужди езици" - код 1353, с интензивно изучаване на АЕ - 2 свободни места; - за паралелка по специалност "Туристическа анимация"- код 1356, с интензивно изучаване на АЕ - 4 свободни места. График на дейностите по попълване на незаетите места след трети етап на класиране за прием след завършено основно образование /седми [вижте още...]

2707, 2020

На вниманието на родители на ученици със стипендия от СО за високи спортни постижения

юли 27th, 2020|Categories: Актуално, Обявления|

Във връзка с предоставяне на еднократна парична награда на ученици по утвърден списък, Ви информираме, че средствата ще бъдат изплатени през месец септември, срещу собственоръчно попълнена и подписана Декларация от родителя на соътветния ученик. От Ръководството

2606, 2020

Прием в първи клас

юни 26th, 2020|Categories: Актуално, Обявления|

В рубриката Прием в първи клас са публикувани списъци по паралелки за учебна 2020/2021г. Родителската среща за родителите на учениците в първи клас за учебната 2020/20201 година ще се проведе на 9 септември от 18 часа. Родителската среща за родителите на децата, записани в подготвителна група за учебната 2020/2021 година ще се проведе на 9 септември от 17 часа.

2406, 2020

Свободни места след трето класиране в първи клас

юни 24th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Свободни места след трето класиране: Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език и Български език и литература -11 свободни места Паралелка с изучаване на немски език в извънкласна дейност- 1 свободно място Подаването на заявления за попълване на свободните места от 25 юни до 14 септември 2020 г. Заявлението може да бъде подадено по електронен път на адрес priem1klas@88cy.info или на място в 88.СУ при [вижте още...]

2306, 2020

Протокол и заповед извънкласни дейности

юни 23rd, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Във връзка с избор на изпълнител за извънкласни дейности по немски език, английски език, волейбол, баскетбол, футбол, народни танци, латино танци и шах в 88.СУ, прилагаме: Протокол за избор на изпълнител на извънкласни дейности Заповед за избор на изпълнител на извънкласни дейности

2206, 2020

Списък на класирани кандидати за първи клас -трето класиране

юни 22nd, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Списък на класирани кандидати за първи клас -трето класиране   Записване на учениците, приети на трето класиране на 23.06.2020 г и 24.06.2020 г от 9.00 ч. до 17.00 ч. При записваненето се предоставя оригинала на Удостоверение за завършена погдотвителна група. Списъците с разпределението на учениците по паралелки ще бъдат публикувани до 26 юни 2020 г. Благодарим за Вашия избор!

1806, 2020

Свободни места за трето класиране по прием в първи клас

юни 18th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Свободни места за трето класиране: Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език 2 часа и Български език и литература 1 час -17 свободни места Паралелка с изучаване на немски език в извънкласна дейност -0 свободни места Подаването на заявления за участие в трето класиране ще се извършва на 19.06.2020 г. /от 9.00 – 17 ч./ и 22.06.2020 г. от 9.00 до 12 ч./ Заявление за [вижте още...]

1606, 2020

Свободни места в пети клас за учебната 2020/2021г. към 16 юни 2020

юни 16th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Английски език-5 места(паралелката е с изучаване на Немски език в часовете за задължителна подготовка) В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Руски език-2 места В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Испански език-2 места В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Хореография/БЕЛ  -2 места

1006, 2020

Свободни места в паралелките начален етап в 88.СУ към 10 юни 2020г.

юни 10th, 2020|Categories: Актуално, Обявления|

клас Брой свободни места ИУЧ ФУЧ 2 клас 6 Български език и литература, Математика, Информационни технологии 0 2 клас 2 Български език и литература, Математика, Информационни технологии Изобразителнпо изкуство 3 клас 13 Български език и литература, Математика 0 3 клас 3 Български език и литература, Математика, Информационни технологии Изобразителнпо изкуство 4 клас 1 Български език и литература, Математика 0 4 клас 2 Български език и литература, Математика хореография

806, 2020

Свободни места за второ класиране по приема в първи клас

юни 8th, 2020|Categories: Актуално|

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Свободни места за второ класиране: Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език 2 часа и Български език и литература 1 час    30 свободни места Паралелка с изучаване на немски език в извънкласна дейност 10 свободни места Подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително. Заявлението може да бъде подадено по електронен път на адрес:  [вижте още...]

506, 2020

До родителите на приетите първокласници на първо класиране

юни 5th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, напомняме,че на 05.06.2020г/петък/ в 17ч. изтича срокът за записване на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г.-ПЪРВО КЛАСИРАНЕ На 08.06.2020г в 18ч.ще бъдат обявени незаетите места за ВТОРО КЛАСИРАНЕ . От 09.06.2020г до 15.06.2020г.вкл.са подават заявления за участие във ВТОРО КЛАСИРАНЕ

406, 2020

Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 88.СУ „Димитър Попниколов“

юни 4th, 2020|Categories: Актуално, Без категория|

Съгласно Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, в 88. СУ „Димитър Попниколов“ ще се проведе конкурс за следните извънкласни дейности:Немски език, Английски език, Шах, Баскетбол, Волейбол, Футбол, Народни танци и Латино танци. Правила за извънкласни дейности Образци на документи Приложения 1 и 2 Обява извънкласни дейности в 88.СУ

106, 2020

Списъци на приети кандидати за първи клас в 88.СУ-първо класиране

юни 1st, 2020|Categories: Актуално, Новини|

ВАЖНО! Уважаеми родители! В срок  от 2 до 5 юни 2020 г. от 9.00 до 17.00 часа  може да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас. Необходими документи при записване: Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група; Документ/и, удостоверяващи декларирани  допълнителни критерии; Във връзка с осигуряване на безопасни условия и спазване на противоепидемичните мерки, записването на класираните кандидати се организира по следния график: 2.06.2020 г. 9.00 ч. – [вижте още...]

2805, 2020

На вниманието на родители на бъдещи първокласници

май 28th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Уважаеми родители! В изпълнение на чл. 8. т. 13 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, за извършване на класирането на кандидатите за първи клас в 88. СУ „Димитър Попниколов“, следва да бъде извършена процедура за случайно избрани, поредни номера на кандидати, отговарящи на еднакви условия. Процедурата ще се проведе на 29 май от 17 часа в сградата на [вижте още...]

1905, 2020

Записване в подготвителна група

май 19th, 2020|Categories: Актуално|

На вниманието на родители на деца, приети в подготвителна група за учебната 2020/2021 година! Записване на приетите деца в подготвителна група ще се осъществи в периода 20 -  29 май 2020 година по график, в сградата на училището, при спазване на мерките за безопасност в епидемиологична обстановка: 20.05. 2020 г 10 ч. – 13 ч. 21.05.2020 г 14 ч. – 17 ч. 22.05.2020 г. 10 ч. – 13 ч. 26.05.2020 [вижте още...]

1905, 2020

Избираеми учебни часове 2020/2021 година

май 19th, 2020|Categories: Актуално|

Уважаеми родители,Предстоят дейности по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2020/2021 година. Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки, както и предложение за вид спортни дейности.Попълнените заявления донесете в 88.СУ в деня, в който предавате учебниците!Запознайте се с тях в прикачените файлове!Класните ръководители ще направят пояснения!ИУЧ-ФУЧ-СД 2-4 клас-2020/2021г.ИУ,ФУЧ, СД от 6 до 12 клас за [вижте още...]

1805, 2020

Извънкласни дейности 2020/2021

май 18th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, С решение на Педагогическия съвет, с протокол №7/18.05.2020г., за учебната 2020/2021 година, 88. СУ „Димитър Попниколов“ предлага следните извънкласни дейности: • Английски език   • Немски език     • Футбол      • Волейбол    • Баскетбол    • Народни танци • Спортни танци     • Шах Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и във връзка със създаване на организация [вижте още...]

1305, 2020

Награда за 88.СУ

май 13th, 2020|Categories: Новини|

За втори пореден път 88. СУ "Димитър Попниколов" е носител на престижното звание eTwinning school. Наградата е признание за голяма част учители и ученици в нашето училище, които вече няколко години успешно работят по международни проекти. Платформата е място за споделяне на успешни практики и образователни материали, проектни дейности и популяризиране на резултати. Работата в eTwinning повишава мотивацията на за учене, разширява кръгозора на учители и ученици и създава дълготрайни [вижте още...]

805, 2020

Информация за прием на ученици в пети клас на 88.СУ

май 8th, 2020|Categories: Обявления|

На страницата Прием в пети клас е обновена информацията по проема в пети клас с добавени график на дейностите, критерии за прием и заявление за прием в пети клас на 88.СУ.

805, 2020

Девети май-Ден на Европа

май 8th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

По случай Деня на Европа , ученикът Мартин Новаков, отрави поздрав към своите учители и съученици на английски език, разказвайки за Европейския Съюз, неговите символи, основна мисия и послание. Ученикът работи под ръководството на г-жа Д. Витанова и г-жа Д.Иванова.

3004, 2020

Анализ на резултатите от проведена анкета сред родители

април 30th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Месец след стартиране на електронното обучение от разстояние в 88. СУ се проведе онлайн анкетно проучване между родителите на учениците за това, какви са техните наблюдения, констатации и препоръки. Благодарим на всички, които отделиха време и отговориха на нашите въпроси.За нас това е знак на родителска отговорност, ползотворно сутрудничество и доверие към нашето училище. Предоставяме на вашето внимание анализ на резултатите от проведеното проучване в периода 16 - 25.04.2020г

3004, 2020

Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

април 30th, 2020|Categories: Актуално, Без категория|

Родителството в условията на COVID-19 Книжка "Моят герой си ти "- да се  чете с подкрепата на родители, полагащо грижи лице или учител

2804, 2020

Благодарствено писмо към 88.СУ

април 28th, 2020|Categories: Актуално, Без категория, Обявления|

Благодарим на всички, които са участвали в подготовката и доставката на хранителните продукти!Благодарим, че сте избрали нас и сте ни гласували доверие!SOS Детски селища се грижи за деца и младежи без родителска подкрепа, също и за семейства, изпаднали в трудности.Хранителните продукти, които ни дарихте, бяха изпратени на младежите и девойките от семейните домове в София и семействата, на които оказваме помощ.Благодаря Ви!Желая успешно завършване на учебната година!Бъдете здрави и все [вижте още...]

2604, 2020

Извършена доставка и раздаване на продукти по схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

април 26th, 2020|Categories: Актуално, Обявления|

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че в 88. СУ „Димитър Попниколов“ беше извършена доставка и раздаване на продуктите по схемите на ДФ "Земеделие" - „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Към настоящия момент в училището има 563 деца и ученици от ПГ и от I-IV клас, за които се полагат плодове/зеленчуци и млечни продукти съобразно график за доставки, утвърден за 2019-2020 учебна година. Учениците трябваше да получат полагащото им се количество продукти [вижте още...]

2404, 2020

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

април 24th, 2020|Categories: Актуално|

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по [вижте още...]

1604, 2020

Обръщение на Директора на 88.СУ

април 16th, 2020|Categories: Актуално, Новини|

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID 19 в страната, промени нашето ежедневие.  Училището ни затвори врати и животът на цялата училищна общност се преобърна. Дните на изпитания са и дни за възможности, смели решения, креативност и поемане на отговорности. Стартирахме електронното обучение от разстояние малко еуфорично, без подготовка и опит, в ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка. За няколко дни създадохме организация [вижте още...]

1604, 2020

Информация на Столична Община във връзка с предстоящата кампания по кандидатстване за прием на деца в първи клас

април 16th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

Информация Столична община във връзка с предстоящата кампания по прием в първи клас

1004, 2020

График на дейности в периода 13-16 април

април 10th, 2020|Categories: Актуално, Новини, Обявления|

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Прекъсването на редовния учебен процес в училище във връзка с въведеното извънредно положение в страната, наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време. Обучението в електронна среда от разстояние стартира успешно благодарение на усилията на цялата училищна общност - педагогически специалисти, ученици и родители. В хода на обучението се подобри организацията, но наред с това се натрупа [вижте още...]

704, 2020

Осъществяване на текущи изпитвания

април 7th, 2020|Categories: Новини, Обявления|

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД09-725 /6.04.2020г. се регламентира, че: "Учителят може да осъществява текущи изпитвания за установяване на постигнатите резултати и по своя преценка да поставя текущи оценки на учениците, в т.ч. и в училищната документация." - т.е. в електронния дневник

704, 2020

Към родителите на бъдещите първокласници

април 7th, 2020|Categories: Новини, Обявления|

Уважаеми родители, Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на 88.СУ, без да е необходимо да посещавате районните администрации! Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика. Заедно ще се справим!

3103, 2020

Преустановяване на присъствена форма на обучение до 13.04.2020г.

март 31st, 2020|Categories: Новини|

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Преустановяването на присъствената форма на обучение в училище ще продължи до 13 април, за сега. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни са насочени към разширяване на възможностите за провеждане на видео уроци в 88.СУ. В изпълнение на указанието на МОН, се стараем да направим електронната форма на обучение по-ефективна, като редуваме [вижте още...]

2403, 2020

Информация за ученици и родители

март 24th, 2020|Categories: Новини|

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомяваме, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важенза него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата сеподдържа от психолози, които имат [вижте още...]

2403, 2020

Призив към учениците

март 24th, 2020|Categories: Обявления|

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, За да запазите собственото си здраве и това на Вашите близки, трябва да се съобразявате с предписаните противоепидемиологични мерки и правила в условията на извънредно положение. Наложително е стриктно да спазвате изискванията за лична хигиена – мийте ръцете си често и продължително, като използвате сапун и вода или антибактериален гел. Редовно проветрявайте помещението, в което се намирате. Стойте вкъщи, избягвайте социални контакти с други хора. С близки и [вижте още...]

2303, 2020

Осъществяване на дистанционно обучение

март 23rd, 2020|Categories: Обявления|

Във връзка с обявеното на 13 март 2020 година извънредно положение на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че се създава организация в 88.СУ за обучение от разстояние в електронна среда, в условията на извънредна ситуация. От 16 март 2020г.  започва  осъществяване на дистанционно обучение. Официалният обмен на информация ще се осъществява чрез електронния дневник. Учителите ще публикуват информация във времето 10-12 часа и 14-16 часа. По установеното седмично разписание [вижте още...]

2303, 2020

Обучение в електронна среда

март 23rd, 2020|Categories: Новини|

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, След успешното стартиране на обучението в електронна среда, в 88.СУ се стараем да подобрим организацията в обучението от разстояние с общите усилия на учители, ученици и  родители. От съществено значение е добрата координация и работата на класния ръководител, като свързващо звено. За момента, в процеса на електронното обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност. Постепенно [вижте още...]

1103, 2020

Смехът е здраве

март 11th, 2020|Categories: Новини|Tags: |

През май ученици от 88.СУ участваха в обучителна екскурзия по еTwinning проект " Обмен" в град Пирот, Сърбия под ръководството на госпожа Десислава Димитрова-заместник-директор и преподавателите госпожа Банова и госпожа Таралова.

1103, 2020

Препоръки

март 11th, 2020|Categories: Актуално|

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка екипът на 88. СУ „Д.Попниколов" отправя  препоръки към Вас: Редовно да се почистват ръцете  с дезинфектант на алкохолна основа или да се  мият със сапун. При кихане или кашляне устата и носа да се покриват със салфетка, която да се изхвърли в кошчето веднага. Да се избягват посещенията на масови мероприятия и места със събиране на много хора - кино, театър, концерти, спортни зали, [вижте още...]

1003, 2020

Работна сесия по проект „Era+ Integrated Learning Challenges“

март 10th, 2020|Categories: Новини|

През месец февруари в град Гисен, Германия се проведе работна сесия на учители и ученици, работещи по проект „Era+ Integrated Learning Challenges“. В центъра на всички дейности бе Водата с нейните свойства и значимост за живота на хората. [вижте още…]

603, 2020

ВАЖНО

март 6th, 2020|Categories: Обявления|

Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период. По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период. [вижте още...]

2801, 2020

Важно съобщение, свързано с епидемиологичната обстановка

януари 28th, 2020|Categories: Обявления|

На вниманието на ученици и родители! Във връзка с нарастването на  броя на заболелите от остри респираторни заболявания в столицата и създаването на епидемиологична обстановка, Столичната регионална здравна инспекция обяви грипна епидемия в София  от 27 януари до 4 февруари 2020 г. [вижте още…]

2203, 2019

Имунизационен статус

март 22nd, 2019|Categories: Обявления|

В срок до 10.10.2019г. учениците следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти на 88.СУ, в изпълнение на разпоредбите на Наредба 15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България, Наредба 3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата. [вижте още…]

1603, 2016

Откриване на учебната 2019-2020 година

март 16th, 2016|Categories: Обявления|

Уважаеми ученици и родители! Откриването на новата 2019/2020 учебна година ще се проведе в двора на училището от 10.00 часа. Учениците да се явят пред централния вход в 9.45 часа на 16.09.2019г. Родителската среща на подготвителната група ще се проведе на 11.09.2019г. /сряда/ от 17.00 часа в мултимедийния кабинет. Родителската среща за ученици от първи клас ще се проведе на 11.09.2019г. от 18.00 часа във форума на 88.СУ. Срещата с [вижте още...]

Go to Top