Благодарим на всички, които са участвали в подготовката и доставката на хранителните продукти!
Благодарим, че сте избрали нас и сте ни гласували доверие!
SOS Детски селища се грижи за деца и младежи без родителска подкрепа, също и за семейства, изпаднали в трудности.
Хранителните продукти, които ни дарихте, бяха изпратени на младежите и девойките от семейните домове в София и семействата, на които оказваме помощ.

Благодаря Ви!
Желая успешно завършване на учебната година!
Бъдете здрави и все така отворени към социалните проблеми в страната ни.
Светла Могиланска
HR Administration and National Brand Advisor
National Office

Благодарствена грамота за 88.СУ тук