Националният съвет на Българския Червен кръст изказва благодарност на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за предоставената хуманитарна помощ, за пострадалите от конфликта в Украйна в кампанията “ Деца помагат на деца“.

Ръководството на  88. СУ „Димитър Попниколов“ благодари на всички, които  участваха в тази благородна кауза и се включиха в организацията, предоставянето и доставката на хуманитарна помощ.

Вашите дарения, благодарение на координацията между нашето училище, МОН, БЧК и Украински червен кръст, ще бъдат доставени до организациите на българи в Украйна, към които функционират български училища.