На вниманието на ученици и родители!
Във връзка с нарастването на  броя на заболелите от остри респираторни заболявания в столицата и създаването на епидемиологична обстановка, Столичната регионална здравна инспекция обяви грипна епидемия в София  от 27 януари до 4 февруари 2020 г.

Със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.
05.02.2020 г. (сряда) е неучебен ден
за учениците от I до XII клас и децата от подготвителната група (междусрочна ваканция).

Всички ученици следва да се явят на редовни учебни занятия на 6.02.2020 г. (четвъртък), когато е началото на II. учебен срок, както следва:
I смяна – I, III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
• II смяна – II, V, VI, VIII клас
Началото на учебния ден за учениците от I, III, IV клас, които са първа смяна за II. учебен срок, е:  8:25 часа.
Началото на учебния ден за учениците от VII, IX, X, XI, XII клас, които са първа смяна за II. учебен срок, е:  7:40 часа.
Началото на учебния ден за учениците от втора смяна за II. учебен срок е 13:30 часа.
В периода на грипна ваканция не се провеждат извънкласни дейности и занимания по интереси.
Очакваме допълнителни уточнения и инструкции от РУО София-град и МОН за провеждането на предстоящите състезания и олимпиади.
За допълнителна информация следете сайта на 88.СУ и модул комуникация в електронния дневник!

От Ръководството на 88. СУ „Димитър Попниколов“