Уважаеми ученици и родители,
във връзка със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 на Министъра на здравеопазването за удължаване на временните противоепидемични мерки на територията на Република България и писмо вх. № 1294/30.12.2020 г. с указания на РУО София-град, Ви информираме, че присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас и подготвителната група на 88.СУ „Д. Попниколов“ се възобновяват в училищната сграда от 4.01.2021г./понеделник/, съгласно седмичното и дневно разписание за I учебен срок, при спазване на Насоките за работа на системата за предучилищно и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19, на МОН и МЗ.
Учебните занятия за учениците от 5 до 12 клас на 88.СУ „Д. Попниколов“ ще се провеждат в електронна среда от разстояние, при създадената вече организация, за срок от 4.01.2021г. до следващо нареждане.
Училищния стол ще работи от 4.01.2021г. при спазване на въведените противоепидемични мерки, като купони ще се продават на входа на училищната сграда в същия ден.

Светли празници и бъдете здрави!

От Ръководството на 88.СУ „Д.Попниколов“