Уважаеми ученици и родители,

Представяме ви графика  за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022-тук.

Всеки желаещ да вземе участие следва да попълни декларация за информирано съгласие, както следва:

  1. Декларация за информирано съгласие за ученици под 16 години
  2. Декларация за информирано съгласие за ученици над 16 години