УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Прекъсването на редовния учебен процес в училище във връзка с въведеното извънредно положение в страната, наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време. Обучението в електронна среда от разстояние стартира успешно благодарение на усилията на цялата училищна общност – педагогически специалисти, ученици и родители. В хода на обучението се подобри организацията, но наред с това се натрупа умора от интензивността на дейностите.
В тази връзка препоръката на МОН, за периода от 13 до 16 април е за провеждане на занимания на училищно ниво, за ангажираност на учениците и същевременно осигуряване на възможност за разтоварване, като заетостта им да не надвишава 4 часа на ден.
Следвайки указанията на МОН, в този период с учениците да се провеждат дейности от обща подкрепа за личностно развитие и възможност за разтоварване, предлагаме на вашето внимание следния часови график:
от 9:00ч. до 10:30 ч. – провеждане на консултации и допълнително обучение по преценка на учителите /вкл. видео срещи/;
от 10:30ч. до 11:30 ч. – провеждане на дейности в областта на изкуствата, технологиите / вкл.дигитални компетентности/, спорт и занимания по интереси;
от 11:30ч. до 12:30 ч. – провеждане на дейности от кариерно ориентиране, гражданско, здравно, екологично и патриотично образование;
от 12:30ч. до 13:00 ч – психологическа подкрепа и предоставяне на материали и консултации от училищен психолог и педагогически съветник.
За въпроси Р. Бенева /ПС/ – на електронна поща r.beneva@88cy.info и Н. Кърпачев /психолог/ – на електронна поща n.karpachev@88cy.info.

Всеки учител ще информира учениците си за конкретните дейности, ден и час, на училищните електронни пощи.

Екипът на 88.СУ, Ви благодари за подкрепата, сътрудничеството и разбирането!
Пожелаваме Ви светли празници!