Уважаеми родители,

В Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище е качен График на дейностите.

Моля последвайте линка, за да стигнете до Графика на дейностите