Стипендии

 • Заповед за сроковете за подаване на стипендии за първи учебен срок 2022/2023

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 • С решение на Педагогическия съвет – протокол № 9 от 07.09.2023 година за учебната 2023/2024 година се прилагат следните форми на обучение:

  • дневна форма на обучение – целодневна организация на учебния ден за 1-4 клас;
  • дневна форма на обучение – полудневна организация на учебния ден за 5-12 клас;
  • комбинирана форма на обучение за ученици със СОП;
  • индивидуална форма по здравословни причини

  Учениците от II до XII клас се обучават на двусменен режим.

  Учениците от I клас се обучават целогодишно в първа смяна, където се провеждат часовете от задължителната, разширената и факултативна подготовка. След обяд за тях се провеждат дейности в групи за целодневна организация на учебния ден – организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси.

Работни планове

  • Работен план м. Октомври 2023

  Образци на документи за обучение в електронна среда-

  всички документи се подават до директора на училището

  Примерни образци на мотивирано искане по чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование

  Електронен каталог на библиотеката на 88.СУ

  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

  • С решение на Педагогическия съвет – протокол № 9 от 07.09.2023 година за учебната 2023/2024 година се прилагат следните форми на обучение:

   • дневна форма на обучение – целодневна организация на учебния ден за 1-4 клас;
   • дневна форма на обучение – полудневна организация на учебния ден за 5-12 клас;
   • комбинирана форма на обучение за ученици със СОП;
   • индивидуална форма по здравословни причини

   Учениците от II до XII клас се обучават на двусменен режим.

   Учениците от I клас се обучават целогодишно в първа смяна, където се провеждат часовете от задължителната, разширената и факултативна подготовка. След обяд за тях се провеждат дейности в групи за целодневна организация на учебния ден – организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси.

  Образци на документи за обучение в електронна среда-

  всички документи се подават до директора на училището

  Примерни образци на мотивирано искане по чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование

  Електронен каталог на библиотеката на 88.СУ

  Извънкласни дейности

  • Заявление Извънкласни дейности