Основни документи

Стипендии

 • Заповед за сроковете за подаване на стипендии за първи учебен срок 2022/2023

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 • С решение на Педагогическия съвет – протокол № 11 от 07.09.2022 година за учебната 2022/2023 година се прилагат следните форми на обучение:

  • дневна форма на обучение – целодневна организация на учебния ден за 1-4 клас;
  • дневна форма на обучение – полудневна организация на учебния ден за 5-12 клас;
  • комбинирана форма на обучение за ученици със СОП;
  • самостоятелна форма на обучение за ученици над 16 години. Обучението се организира в изпитни сесии за оформяне на годишна оценка.

  Учениците от II до XII клас се обучават на двусменен режим.

  Учениците от I клас се обучават целогодишно в първа смяна, където се провеждат часовете от задължителната, разширената и факултативна подготовка. След обяд за тях се провеждат дейности в групи за целодневна организация на учебния ден – организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси.

Резултати от Олимпиади общински кръг

 • Резултат Олимпиада по Математика

 • Резултат Олимпиада по Физика

 • Резултат Олимпиада по БЕЛ

 • Резултат Олимпиада по БЗО

 • Резултат Олимпиада по География и икономика

 • Резултат Олимпиада Философия

 • Резултат Олимпиада ХООС

 • Резултат Олимпиада История и цивилизации

Образци на документи за обучение в електронна среда-

всички документи се подават до директора на училището

Примерни образци на мотивирано искане по чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование

Електронен каталог на библиотеката на 88.СУ