Основни документи

Стипендии

  • Заповед за сроковете за подаване на стипендии за първи учебен срок 2022/2023

Образци на документи за обучение в електронна среда-

всички документи се подават до директора на училището

Примерни образци на мотивирано искане по чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование