През 2022-2023 учебна година в 88. СУ „Димитър Попниколов“ са сформирани и ще работят 12 групи за занимания по интереси в направления „Математика“, „Природни науки“, „Дигитална креативност“, „Гражданско образование“, „Изкуства и култура“ по изготвена училищна програма за занимания по интереси.

Ще функционират клуб „Физиката сред нас“ – Категория: Физически, химически и науки за земята;  клуб „Малките четящи хлапета“ – Категория: Институционални знания и култура; клуб  „Вълшебството от числа“ – Категория: Приложна математика;  клуб „Костенурки-зона БГ“ – Категория: Интеркултурна комуникация; клуб „Аз съм българче“ – Категория: Институционални знания и култура; клуб „Биология и здравно образование“ – Категория: Околна среда;  клуб „Български фолклор“ – Категория: Сценични и танцови изкуства;  клуб „Медия 88“ – категория: Интеркултурна комуникация;  клуб „Часът на логопеда“ – Категория: Психология на общуването;  клуб „Природата е нашият дом“ – Категория: Околна среда;  клуб „Цветарство и градинарство“ – Категория: Околна среда;  клуб фотография „На фокус“ – Категория: Техника и технологии. В сформираните групи за занимания по интереси са обхванати 252 ученици от 1 до 12 клас, с тях ще работят 11 педагогически специалисти по утвърдени тематични програми.