На вниманието на родители на деца, приети в подготвителна група за учебната 2020/2021 година!

Записване на приетите деца в подготвителна група ще се осъществи в периода 20 –  29 май 2020 година по график, в сградата на училището, при спазване на мерките за безопасност в епидемиологична обстановка:

20.05. 2020 г 10 ч. – 13 ч.
21.05.2020 г 14 ч. – 17 ч.
22.05.2020 г. 10 ч. – 13 ч.
26.05.2020 г. 10 ч. – 13 ч.
27.05.2020 г. 14 ч. – 17 ч.
28.05.2020 г. 10 ч. – 13 ч.
29.05.2020 г. 14 ч. – 17 ч.

 

Справка за настоящ и постоянен адрес ще се извършва служебно от директора на училището.

Не е необходимо родител да посещава районната администрация!