Уважаеми родители,

Представяме ви информация и заявления за ИУЧ, ФУЧ и Спортни дейности за 2024/2025 година:

  1. Таблица с избираеми учебни часове/ИУЧ/, факултативни учебни часове/ФУЧ/ и спортни дейности 2-4 клас 2024-2025
  2. Таблица с избираеми учебни часове/ИУЧ/, факултативни учебни часове/ФУЧ/ и спортни дейности 5-12 клас 2024-2025

ЗАЯВЛЕНИЯ

  1. Заявление за II- IV клас
  2. Заявление за V клас 2024/2025
  3. Заявление за VI, VII, X a и XII a 2024/2025
  4. Заявление за IX клас 2024/2025
  5. Заявление за XI а клас 2024/2025
  6. Заявление за XIб и XII б клас 2024/2025