УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С решение на Педагогическия съвет, с протокол №7/18.05.2020г., за учебната 2020/2021 година, 88. СУ „Димитър Попниколов“ предлага следните извънкласни дейности:
• Английски език   • Немски език     • Футбол      • Волейбол    • Баскетбол    • Народни танци
• Спортни танци     • Шах

Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и във връзка със създаване на организация за осъществяване на съответните извънкласни дейности в 88. СУ „Димитър Попниколов“ за 2020-2021 учебна година, Ви уведомяваме, че може да заявите вашия избор като попълните приложеното по-долу Заявление и да го изпратите в срок от 19.05.2020 г. до 29.05.2020 г. на следната ел.поща: deinosti@88cy.info.

ЗАЯВЛЕНИЕ-Извънкласни-дейности2