Уважаеми Родители,
Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и във връзка със създаване на организация за осъществяване на съответните извънкласни дейности в 88. СУ „Димитър Попниколов“ за 2021-2022 учебна година, Ви уведомяваме, че може да заявите вашия избор като попълните приложеното по-долу Заявление и го представите на класните ръководители в срок от 17.05.2021 г. до 27.05.2021 г.
Извънкласни дейности в училището ще се осъществяват съгласно действащите актуални изисквания на здравните власти и Насоките за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19.

Заявление