Безплатна програма за развитие на родителската компетентност на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители. Повече информация тук