Уважаеми родители,

За по-голяма Ваша информираност публикуваме списък с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19.

Списъкът е предоставен от Изпълнителна Агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда.

С оглед правилното вземане на проба от пациента и за получаване на достоверен резултат от теста е необходимо строго спазване на инструкциите за употреба, издадени от производителя.

Когато в инструкциите е посочено, че тестът е за професионална употреба, вземането на пробата , нейната обработка и последващо отчитане на резултат следва да се извършат от медицински специалист.

Списъци антигенни тестове – тук