Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомяваме, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или

да споделят своите емоции и тревоги.

Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важенза него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата сеподдържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане
вкъщи и да се предпазват от коронавируса.
Искрено Ви желаем здраве и воля, за да докажем силата на нашите
общи усилия за преодоляване на кризисния за държавата ни момент!