НАШИЯТ ПАТРОН

Нашият патрон

Димитър Попниколов

ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ е роден на 07.12.1880 г. в Карахадър, Лозенградско.

Завършва средно образование в българската мъжка гимназия „Д`р П. Берон“ в гр. Одрин като първенец на випуска. През 1908 г. се дипломира в СУ „Св. Климент Охридски“ – философия и педагогика с втора специалност – история. Две години по-късно специализира в Швейцария, Франция и Белгия. След завръщането си в България работи в Министерството на просветата.

От 1921 г. до 1928 г. е директор на училище „Тодор Минков“ в столицата, където осъществява много напредничави за времето педагогически идеи. Главно работи върху връзката училище – родители. Основава в гимназията „Родителско образователно – възпитателно сдружение“. Извън училището създава „Сдружение за домашно възпитание и обществено служение”, на което е председател.

Димитър Попниколов е написал учебници по гражданско учение, антропология, естествознание. Автор е на книги и брошури – „Педагогически бележки за родители и учители“, „Педагогика и психология на юношеската възраст”, “Допълнителното обучение у нас” и др. В продължение на четиринадесет години издава педагогическо списание “Дом и училище”, което е удостоено със златен медал на международна изложба в гр. Лиеж, Франция. Превежда много педагогически съчинения като “Новото възпитание и детската самодейност” от Лудолф Фериер, “Новото дете” от Мария Монтеегри и др. Димитър Попниколов е и изтъкнат тракийски деец и общественик.

През 1918 г. в гр. Одрин организира и открива учредителния събор на Тракийската организация и е избран за председател на нейния Върховен комитет. Написва мемоар за Тракия, който е представен през 1919 г. на мирната конференция в Париж. През 1922 г. е представител на тракийските бежанци на Лозенската конференция. Бил е народен представител. Основател е на в. “Тракия”. Автор е на книгите “Одринска Тракия”, “Преображенското въстание” и др. Многостранният и ползотворен житейски път на Димитър Попниколов, изцяло посветен на една “всеобща призната ценност – тая на младежта“, завършва на 30.03.1978 година.

УЧИЛИЩЕТО

88 Средно училище „Димитър Попниколов“ е създадено на 20 май 1994 г. със заповед №РД 14 – 28/20 май 1994 г. на министъра на образованието и науката Марко Тодоров (ДВ бр.45 от 3.06.1994).

Първият директор на 88 СОУ е Юрий Анджекарски, а от 1995 г. след конкурс е назначена Милена Пенева. Започва обучение на 403 ученици с 21 учители.

За кратко време училището се утвърждава като съвременно с модерни технологии, отговарящо на изискванията на родителите и става предпочитано в район „Овча купел“. Сред завоеванията на колектива са участия в национални програми и международни проекти, награди на учители по английски език за реализация на проекти по програма Сократ, подпрограма „Коменски“, а сред постиженията на възпитаниците на училището са призови места в национални конкурси по изобразително изкуство, участия в международни изложби и конкурси в Индия и Македония, завоювани награди в национални състезания и турнири по баскетбол, футбол и хокей на трева.

Успех за училището е и реализиран 80% прием на абитуриенти във Висши училища и всяка година записани студенти в чуждестранни университети в Холандия, Великобритания, Австрия и Белгия.

Днес 88 СОУ е с 50 паралелки, в които се обучават 1155 ученици от 1-ви до 12-ти клас и 1 подготвителен клас. За тяхното обучение и възпитание се грижат 96 педагогически специалисти и 24 служители и работници.