УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията на дейностите по прием на ученици в VIII клас съгласно график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища в VIII клас за учебната 2024/ 2025 г. ви информираме, че в 88. СУ „Димитър Попниколов“ работи Комисия за информиране, консултиране и подпомагане на родители и ученици от 88. СУ „Димитър Попниколов при подаване на заявления за участие в  първи, трети и четвърти етап на класиране с работно време 8.00-18.00 ч. Обръщаме внимание, че коректна и актуална информация относно реализиране на дейностите по прием на ученици в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.