Уважаеми родители,
Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на 88.СУ, без да е необходимо да посещавате районните администрации!
Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.
Заедно ще се справим!