Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на заповед №РД 09-3472/21.11.2020 на МОН, Ви представяме График за провеждане на дейности през допълнителните седмици след приключване на учебния процес по учебен план за ученици от 1 до 3 клас.

График на проектни и творчески дейности в периода 01-07.06. 2021 г.

 

График дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа в период 08-23.06.2021 година

Забележка:

Проектните дейности и заниманията по интереси не са задължителни.

Дейностите за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и превенция на обучителните трудности са задължителни за учениците, определени от класните ръководители.

Необходимо е да попълните и представите на класния ръководител уведомително писмо за участие/неучастие на детето в дейностити, с цел оптимална организация в училището.