На 21. март 2024, ученици от 11 клас и техните класни ръководители  гостуваха на НБУ в Деня на отворените врати. Бяхме топло посрещнати от доц. Т. Ризова, която ни запозна с възможностите за обучение в бакалавърските програми на университета. Учениците ни разгледаха сградата, Ректората, спортния център. Впечатли ни библиотечния комплекс, модерната читалня, огромната база данни на  библиотечния фонд и съвременните възможности за достъп до разнообразна литература. Подаръците с логото на университета бяха приятна изненада, а информацията за кариерно ориентиране-изключително навременна.