Обръщение на Началника на РУО София-град,  д-р Ваня Кастрева към всички деца и ученици