УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

След успешното стартиране на обучението в електронна среда, в 88.СУ се стараем да подобрим организацията в обучението от разстояние с общите усилия на учители, ученици и  родители.
От съществено значение е добрата координация и работата на класния ръководител, като свързващо звено.
За момента, в процеса на електронното обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност.
Постепенно учителите преминават към преподаване на нови знания.
Една от задачите ни през следващите дни е да насърчим в по-голяма степен синхронното обучение /видео уроци в реално време/, което се сблъсква с редица ограничения (достатъчно устройства, надежден интернет) и изисква търпение, разбиране и подкрепа от родителите.
Уточнен е следният график за провеждане на видео уроци в реално време:
За първа смяна – 4, 7, 9-12 клас:
-от 9.00 до 10.00 часа – БЕЛ
от 10.00 до 11.00 часа – математика
от 11.00 до 12.00 часа – чужд език
За втора смяна – 5, 6, 8 клас:
от 14.00 до 15.00 часа – БЕЛ
-от 15.00 до 16.00 часа – математика
от 16.00 до 17.00 часа – чужд език
-от 17.00 до 18.00 часа ще се провеждат занимания по дигитални компетенции в клубовете, с ученици от 5 и 6 клас!
Допълнителни указания ще получите на електронните пощи от съответния учител!
ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!