На 9.12. 2023 ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика от IV до XII клас за 2023/2024 учебна година. Свалете, попълнете и върнете в училище една от двете декларации.

  1. Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада
  2. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание