Във връзка с обявеното на 13 март 2020 година извънредно положение на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че се създава организация в 88.СУ за обучение от разстояние в електронна среда, в условията на извънредна ситуация.

От 16 март 2020г.  започва  осъществяване на дистанционно обучение.
Официалният обмен на информация ще се осъществява чрез електронния дневник.
Учителите ще публикуват информация във времето 10-12 часа и 14-16 часа.
По установеното седмично разписание за втори учебен срок, всеки преподавател ще зададе темата, възложената задача и срока за изпълнение.