На вниманието на всички ученици и родители!

На прага сме на поредната учебна година, в условията на пандемия и стриктно прилагане на мерки за намаляване разпространението на COVID-19.

Екипът на 88. СУ “Димитър Попниколов”, търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на ученици и учители, и необходимостта да организираме посрещането на учениците в училищната сграда, реши официалното откриване на Новата учебна година да бъде само за децата от подготвителна група, учениците от първи и осми клас, които трябва да се явят в двора, пред централния вход на училището в 9:15 часа.

Ние знаем, че този ден е символичен за цялата училищна общност, първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици и от учители. 

Откриването на учебната 2021/2022 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2021г., при спазване на утвърдените противоепидемични мерки, по следния график:

9:30 часа – официално откриване, в двора на училището, пред централния вход – присъстват учениците от 1 и 8 клас и децата от подготвителна група;

10:30 часа – за учениците от 2 клас, пред централния вход;

11:00 часа – за учениците от 3 клас, пред централния вход;

11:30 часа – за учениците от 4 клас, пред централния вход;

12:00 часа – за учениците от 5 клас, пред централния вход;

12:30 часа – за учениците от 6 клас, пред централния вход;

13:00 часа – за учениците от 7 клас, пред централния вход;

  • За учениците от 9, 10 , 11 и 12 клас в двора със спортни площадки;

 

Учениците от 1 до 7 клас ще получат учебници.

Извеждането на учениците от училищната сграда ще се извършва от изхода към спортните площадки.

Предвид това, че не е препоръчително струпване на много хора, няма да бъдат допускани родители в двора на училището!

Апелираме за разбиране, отговорно поведение и спазване на установените правила!

На интернет страницата на училището ще бъдете своевременно

информирани за организацията на учебния процес и предприетите мерки.

От Ръководството