На вниманието на всички ученици и родители!

На прага сме на новата 2022-2023 учебна година.

Всички знаем, че този ден е символичен за цялата училищна общност. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители.

Откриването на учебната 2022/2023 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2022г., при спазване на утвърдените мерки, по следния график:

9:30 часа – официално откриване в двора на училището пред централния вход – присъстват учениците от 1, 5 и 8 клас /учениците трябва да бъдат в 9:15 пред входа/;

11:00 часа – за учениците от 2, 3 и 6 клас, пред централния вход;

12:00 часа – за учениците от 4, 7, 9, 10, 11 и 12 клас, пред централния вход;

Учениците от 1 до 7 клас ще получат учебници.

Извеждането на учениците от училищната сграда ще се извършва от изхода към спортните площадки.

Предвид това, че не е препоръчително струпване на много хора, няма да бъдат допускани родители в двора на училището!

Апелираме за разбиране, отговорно поведение и спазване на установените правила!

Пожелаваме здрава и спорна учебна година на всички!

От Ръководството