На вниманието на всички ученици и родители!

Предстои началото на новата 2023-2024 учебна година.

15. септември е символичен ден за цялата училищна общност. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители.

Откриването на учебната 2023/2024 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2023г., при спазване на  следния график:

9:30 часа – официално откриване в двора на училището пред централния вход – присъстват учениците от 1 до 8 клас. /учениците трябва да бъдат в 9:15 часа  пред входа/;

10:30 часа – за учениците от 9 до 12 клас.

След празничната програма в класните стаи влизат учениците от  1, 2, 3, 5 и 6 клас – I смяна. Учениците от 4, 7 и 8 клас влизат 30 мин. след учениците от I смяна.

Учениците от 1 до 7 клас ще получат учебници.

Извеждането на учениците от училищната сграда ще се извършва от изхода към спортните площадки.

Предвид това, че ще има струпване на много ученици, няма да бъдат допускани родители в двора на училището!

Апелираме за разбиране, отговорно поведение и спазване на установените правила!

Пожелаваме здрава и успешна учебна година на всички!

От Ръководството