Уважаеми ученици и родители!
Откриването на новата 2019/2020 учебна година ще се проведе в двора на училището от 10.00 часа. Учениците да се явят пред централния вход в 9.45 часа на 16.09.2019г.

Родителската среща на подготвителната група ще се проведе на 11.09.2019г. /сряда/ от 17.00 часа в мултимедийния кабинет.
Родителската среща за ученици от първи клас ще се проведе на 11.09.2019г. от 18.00 часа във форума на 88.СУ. Срещата с класните ръководители ще продължи по класните  стаи.
Родителската среща за учениците от пети клас ще се проведе на 12.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа в определените класни стаи на втория етаж.

Спорна учебна година!