Техническият проблем е отстранен. Продължаваме обучението от разстояние в електронна среда по графика.