Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на вниманието ви :

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет.

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“