На 14.01.2021г. в 88.СУ „Д.Попниколов“ се организира състезание по програмата на СБНУ „Аз природата и светът“. Състезанието се провежда по паралелки присъствено, по предварително заявено желание за участие за учениците от 2 до 4 клас.
На 21.01.2021г. в 88.СУ „Д.Попниколов“ се организира състезание по програмата на СБНУ „Аз и числата“. Състезанието се провежда по паралелки присъствено, по предварително заявено желание за участие за учениците от 2 до 4 клас.

На 23.01.2021г. в 88.СУ „Д.Попниколов“ се организира олимпиада за учениците в 4 клас „Знам и мога““. Състезанието се провежда по паралелки присъствено, по предварително заявено желание за участие.