УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Преустановяването на присъствената форма на обучение в училище ще продължи до 13 април, за сега. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни са насочени към разширяване на възможностите за провеждане на видео уроци в 88.СУ.
В изпълнение на указанието на МОН, се стараем да направим електронната форма на обучение по-ефективна, като редуваме синхронната форма на обучение с асинхронна /т.е. видео уроци, с предоставяне на учебни ресурси и възлагане на самостоятелна работа със срок на изпълнение/.
Спазвайки препоръката, приоритетно да се провеждат видео уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки и часове по чужд език и с оглед оптимална дневна натовареност за учениците и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в етапа 5.-12 клас,  разширяваме примерния часови диапазон за видео уроци за следващата седмица по следния начин:
За първа смяна – 4, 7, 9-12 клас:
от 8.30 до 10.00 часа – БЕЛ;
от 10.00 до 11.30 часа – математика;
от 11.30 до 13.30 часа – чужд език, природни и обществени науки.
За втора смяна – 5, 6, 8 клас:
от 13.30 до 15.00 часа – БЕЛ;
от 15.00 до 16.30 часа – математика;
от 16.30 до 18.30 часа – чужд език, природни и обществени науки;
от 12.30 до 13.30 часа ще се провеждат занимания по дигитални компетенции в клубовете, с ученици от 5 и 6 клас!
Допълнителни указания за точната дата и час, по учебни предмети ще получите на електронните пощи от съответния учител!
Учителите от 1 до 3 клас, постепенно също ще започнат да използват видео уроците.

Разчитаме на подкрепа, разбиране и сътрудничество от страна на родителите!
ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!