Прием след завършено основно образование
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2022/2023 г.

Профил “Чужди езици”, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;

Професионална паралелка -специалност – «Туристическа анимация» – код 8120402, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;

Паралелките от държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година са утвърдени със заповед № РД 01-410/26.04.2022 г. на началника на РУО – София-град .

Прием в осми клас

Уважаеми родители и ученици,

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране за прием на ученици след завършено основно образование /седми клас/ за учебната 2022/2023 година в 88.СУ „Димитър Попниколов“ е по график, утвърден от директора на училището и следва да се осъществи в периода от 04.08.2022 г. до 10.09.2022 г., съгласно изискванията в нормативната уредба и при наличие на свободни места.

Към 26.08.2022г. незаетите места са както следва:

– Паралелка с профил „Чужди езици“ – английски език – интензивно изучаване – “Няма свободни места”.

– Паралелка със специалност „Туристическа анимация“ – английски език – интензивно изучаване – “Няма свободни места”

Заповед на директора на 88.СУ „Д.Попниколов“ и График на дейностите

За учебната 2022/2023 година 88. СУ „Димитър Попниколов“ обявява две паралелки за прием на ученици в VIII клас:

Профил “Чужди езици”, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;
профилиращи предмети:
Първи чужд език – английски;
Втори чужд език – испански или руски.
Балообразуването за профил „Чужди езици“ – АЕ/ИЕ/РЕ е сбор от:
• удвоения резултат от теста по български език и литература;
• удвоения резултат от теста по математика;
• оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
• оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.
Специалност – «Туристическа анимация» – код 8120402, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;
Направление – «Пътуване, туризъм и свободно време» – код 812
Професия – «Аниматор в туризма» – 812040
Балообразуването за специалност – «Туристическа анимация» е сбор от:
• удвоения резултат от теста по български език и литература;
• удвоения резултат от теста по математика;
• оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
• оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Повече информация за професията «Аниматор в туризма» /тук/