Прием след завършено основно образование
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2023/2024 г.

Паралелките от държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година са утвърдени със заповед № РД 01-179/28.04.2023 г. на началника на РУО – София-град .

Прием в осми клас

За учебната 2023/2024 година 88. СУ „Димитър Попниколов“ обявява две паралелки за прием на ученици в VIII клас:

Профил “Чужди езици, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;
профилиращи предмети:

Първи чужд език английски;

Втори чужд езикиспански или немски.

Балообразуването за профил „Чужди езици“ – АЕ/ИЕ/НЕ е сбор от:

• удвоения резултат от теста по български език и литература;

• удвоения резултат от теста по математика;

• оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;

• оценката по математика от свидетелството за основно образование в точки.

Специалност – «Туристическа анимация» – код 8120402, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;

Направление – «Пътуване, туризъм и свободно време» – код 812

Професия – «Аниматор в туризма» – 812040

Балообразуването за специалност – «Туристическа анимация» е сбор от:

• удвоения резултат от теста по български език и литература;

• удвоения резултат от теста по математика;

• оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;

• оценката по математика от свидетелството за основно образование в точки.

Повече информация за професията «Аниматор в туризма» /тук/