На вниманието на родители на ученици, записани в 5 клас за учебната 2020/2021 година!

Уважаеми родители,

На 10.09.2020г. /четвъртък/ от 18:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в електронна среда за учениците в 5 клас.

Онлайн срещата ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, в електронната платформа Google G Suite.