Уважаеми родители,

88.СУ „Д.Попниколов“ организира  традиционните родителски срещи  през м.април.

Те ще се проведат в училищната сграда, в определените класни стаи, както следва:

На 10.04.2024 г. /сряда/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас;

На 11.04.2024 г. /четвъртък/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас.

Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси.

В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки.