Уважаеми родители,
Родителските срещи, които традиционно се провеждат в началото на учебната година в 88. СУ“Д.Попниколов“, тази учебна година ще се проведат в електронна среда от разстояние, в платформа за образователни цели Google G Suite, където са създадени акаунти /потребителско име и парола/ на всички ученици.

Това се налага с оглед недопускане струпване на много хора, на закрито в сградата на училището, предвид ограничаване разпространението на Covid-19.
Родителските срещи ще се състоят както следва:
за учениците от 6 до 12 класна 29.09.2020г. /вторник/ от 19:00 часа, on-line среща с Google Meet;
– за учениците от 2 до 4 клас – на 30.09.2020г. /сряда/ от 19:00 часа, on-line среща с Google Meet.
На училищните електронни пощи на учениците ще получите покана с линк, за вход на on-line срещата. Препоръчваме използването на училищната електронна поща на ученика за присъединяване към родителската среща в електронна среда.
Бъдете здрави!