На вниманието на родителите на ученици, записани в ПГ и 1 клас за учебната 2021/2022 година!

Уважаеми родители,

На 9.09.2021г. /четвъртък/ от 17:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща, в училищната сграда – мултимедиен кабинет, за родителите на децата от ПГ.

На 9.09.2021г. / четвъртък / от 17:30 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда – форум, за родителите на учениците от 1а, 1б и 1в клас.

На 9.09.2021г. / четвъртък / от 18:30 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда – форум, за родителите на учениците от 1г, 1д и 1е клас.

Родителската среща ще се проведе при спазване на утвърдените мерки за ограничаване, разпространението на Ковид 19.

Желателно е присъствието само на един родител.