На вниманието на родителите на ученици в I, V и VIII клас!

Уважаеми родители,

Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи преди началото на учебната година за учениците от първи, пети и осми клас.

Родителските срещи ще се проведат, както следва:

На 12.09.2023г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 1 клас за учебната 2023-2024 година;

На 13.09.2023г. /сряда/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 5 и 8 клас за учебната 2023-2024 година;

От Ръководството