Свободни места за прием в пети клас към 2.07.2021 г.

5 а– 4 места       5 б– 2 свободни места            5 в-0 свободни места

5 г-0 свободни места      5 д-3 свободни места       5 е – 5 свободни места