Свободни места за учебна 2023/24 в 88.СУ към 1 август 2023