Списък на класирани кандидати за първи клас -трето класиране

 

Записване на учениците, приети на трето класиране на 23.06.2020 г и 24.06.2020 г от 9.00 ч. до 17.00 ч.

При записваненето се предоставя оригинала на Удостоверение за завършена погдотвителна група.
Списъците с разпределението на учениците по паралелки ще бъдат публикувани до 26 юни 2020 г.

Благодарим за Вашия избор!